Nyheter

Nyheter

 • Var med i en intressegrupp om högskolepedagogik 2018-01-12 Nu startar intressegrupper om högskolepedagogik. En möjlighet för dig som vill lära mer om olika specifika frågor kring undervisning och lärande. Grupperna ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.
 • Uppstart av IKT-pedagogiskt nätverk 2017-12-15 Vill du vara med och starta ett IKT-pedagogiskt nätverk vid Stockholms universitet? Nätverket är till för att utbyta erfarenheter och resurser för en hållbar utveckling av IKT-användning i ett längre perspektiv. Vi drar igång nätverksträffarna våren 2018. Initiativtagare är Centrumför universitetslärarutbildning.
 • Illustration för tänkande. Kugghjul och människa. Drop-in frågestund: Få hjälp att formulera en idé till pedagogisk idétävling 2017-12-05 Nu pågår pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet. Har du någon eller några idéer om hur undervisning och lärande i din utbildning kan förbättras? Du som vill delta i tävlingen men är osäker på hur du ska formulera dig är välkommen till Drop-in frågestund där du får stöd att skriva fram din idé. Vi bjuder på "matigt" fika!
 • Pedagogiska ambassadörer 2017 Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2017 2017-11-30 Välkommen till högskolepedagogisk temadag då arbetet med 2017-års pedagogiska ambassadörsprojekt presenteras. En dag för dig som vill veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.
 • Info Kursen Pedagogisk meritportfölj görs om till ny öppen webbresurs 2017-10-25 Centrum för universitetslärarutbildning arbetar om kursen Pedagogisk meritportfölj till en ny webbresurs för universitetets lärare. Förhoppningen är att ge ökat kontinuerligt stöd till undervisande personal att skapa och utveckla en pedagogisk meritportfölj.
 • Seminariedeltagare som arbetar i grupp vid ett bord Ny omgång av seminarieserien Pedagogiskt ledarskap 2017-10-11 Ny chans under år 2018 att delta i seminarieserie för pedagogiska ledare vid Stockholms universitet. Seminarieserien vänder sig till dig som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution. Här får du inspiration och möjlighet att stärka ditt pedagogiska ledarskap. Du får stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder. START: 30 jan
 • Aula Magna Lärarkonferens2018 - universitetslärare i en föränderlig värld 2017-10-05 Universitetets Lärarkonferens2018 för undervisande personal och pedagogiskt ansvariga hålls torsdagen den 8 februari 2018 i Aula Magna.
 • Handledningstillfälle för dig som skriver pedagogisk meritportfölj 2017-09-26 Handledningstillfället vänder sig till universitetslärare som just nu arbetar med sin pedagogiska meritportfölj genom att följa universitetets webbaserade självdistanskurs "Pedagogisk meritportfölj". Kanske har det nu dykt upp frågor och funderingar och du behöver hjälp att komma vidare? Handledningen erbjuds via webben med hjälp av Adobe Connect. Välkommen.
 • Pedagogiska ambassadörer Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2018 2017-08-30 Ansök om position som pedagogisk ambassadör, en möjlighet att leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du kommer också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • Nätverk ONL kursen tumnagel Learn to create collaborative and flexible learning environments online 2017-08-28 Learn how to create collaborative and flexible learning environments online and how to use Problem Based Learning in an open setting. Try different digital tools and methods in a pedagogical context and get updated on research and trends in online learning. This along with the opportunity to extend your professional network — in the new course Open Networked Learning for university teachers.
 • Pedagogiskt skrivande kursbild Dokumentera ditt pedagogiska utvecklingsprojekt 2017-05-04 Ny högskolepedagogisk kurs stödjer dig som är universitetslärare att utveckla ditt pedagogiska skrivande. Du får nya kunskaper i att länka forskning till pedagogisk utveckling och att dokumentera pedagogiska projekt. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier med stöd av en handledare. Du kan börja när du vill eftersom kursen ges löpande.
 • Pristagare Pedagogisk idétävling för studenter Vinnare utsedda i pedagogisk idétävling 2017-03-16 Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet är avgjord. Fyra goda idéer om hur studenter kan vara med och förbättra sin utbildning är utsedda. De vinnande förslagen resulterar nu i studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid aktuella institutioner.
 • Pedagogiska ambassadörer 2017 2017 års pedagogiska ambassadörer är igång 2017-02-02 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution.
 • Workshopdeltagare Nytt utbud av workshopar om undervisning 2017-01-23 Universitetslärare kan utveckla sin undervisning och stärka sig i sin lärarroll genom att delta i workshopar om högskolepedagogik. Därför har nu tagits fram ett omfattande workshop-program, med en workshop i veckan under hela våren.
 • tummnagel pedagogeeks Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning 2016-11-24 Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.
 • Max Scheja Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? Länk till Almedalsseminarium 2016-08-30 Max Scheja, professor i högskolepedagogik, deltog i ett seminarium i Almedalen den 6 juli arrangerat av SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Här finns en länk till webbsändningen av seminariet. Seminariet tar upp frågan om den obalans som finns idag mellan å ena sidan forskning och å andra sidan utbildning (undervisning). Hur kan vi utveckla förutsättningar för ett akademiskt lärarskap som gör det möjligt att kombinera forskning inom det egna ämnet med det systematiska utforskandet av ämnets pedagogiska potential?
 • Jeanna Wennerberg pedagogiska ambassadör 2015 Pedagogisk ambassadör hjälper lärare stötta studenter 2016-04-12 Med relativt enkla – och kostnadseffektiva – åtgärder kan man hjälpa många studenter att klara sina studier språkligt. Det säger Jeanna Wennerberg, en av Centrum för universitetslärarutbildnings pedagogiska ambassadörer under hösten 2015.
 • Roxå tumnagel Tips och inspiration vid Lärarkonferensen 2016-02-26 Sätt dig in i studenternas situation, hitta din egen form för undervisning och dela erfarenheter med andra. Det var några råd som gavs vid universitetets lärarkonferens.
 • Lärarkonferens2016 - undervisning och lärande i akademin 2015-09-22 Lärarkonferens2016 som vänder sig till universitets alla lärare och pedagogiskt ansvariga hålls torsdagen den 18 februari 2016 i Aula Magna. Välkommen till en inspirerande och utvecklande dag där vi diskuterar utmaningar och möjligheter inom undervisning och lärande i akademin.
 • Foto på Klara Bolander Laksov Föreståndaren för nya CeUL: ”Ska bli oerhört spännande” 2014-10-15 Den 1 juli beslutade rektor att inrätta Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL. Syftet är att stärka utbildningen av universitetslärare och förtydliga utbildningens koppling till den forskning inom högskolepedagogik och ämnesdidaktik som pågår inom universitetet. Klara Bolander Laksov är föreståndare för CeUL.
 • CeUL etta Nytt centrum för universitetslärarutbildning 2014-09-19 Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, kommer att erbjuda kompetensutvecklande och behörighetsgivande utbildningar för lärare och doktorander inom undervisning och lärande på universitetsnivå. Utbildningarna ska utgöra en naturlig del i lärares kontinuerliga professionella utveckling.

Kontakt CeUL:s kansli

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Referens 306, CeUL
Postbox 50741
202 70 Malmö

Föreståndare
Klara Bolander Laksov
Tfn 08-1207 6302

Frågor om universitetslärarutbildning

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 16 4093
Annika Forslund Tfn 16 2278

Kontakt CeUL:s styrelse

Karin Christoffersson, sekreterare
E-post: karin.christoffersson@edu.su.se
Tfn: 08-16 2302

Stefan Nordlund, ordförande
E-post: stefan.nordlund@dbb.su.se
Tfn: 08-16 2932
Mobil: 0705608352