Nyheter

Nyheter

  • Pristagare Pedagogisk idétävling för studenter Vinnare utsedda i pedagogisk idétävling 2017-03-16 Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet är avgjord. Fyra goda idéer om hur studenter kan vara med och förbättra sin utbildning är utsedda. De vinnande förslagen resulterar nu i studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid aktuella institutioner.
  • Aula Magna Lärarkonferens2018 - undervisning och lärande i akademin 2017-03-16 Universitetets Lärarkonferens2018 för undervisande personal och pedagogiskt ansvariga hålls torsdagen den 8 februari 2018 i Aula Magna.
  • Stefan Nordlund och Max Scheja Foto: Eva Dalin Ny spännande universitetslärarutbildning 2017-03-15 Nu finns en ny universitetslärarutbildning för dig som undervisar vid universitetet med syfte att stärka och förtydliga kopplingen till den forskning inom högskolepedagogik och ämnesdidaktik, som pågår inom universitetet.
  • Pedagogiskt skrivande kursbild Dokumentera ditt pedagogiska utvecklingsprojekt 2017-02-15 Ny högskolepedagogisk kurs stödjer dig som är universitetslärare att utveckla ditt pedagogiska skrivande. Du får nya kunskaper i att länka forskning till pedagogisk utveckling och att dokumentera pedagogiska projekt. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier med stöd av en handledare. Du kan börja när du vill eftersom kursen ges löpande.

Kontakt CeUL:s kansli

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Referens 306, CeUL
Postbox 50741
202 70 Malmö

Föreståndare
Klara Bolander Laksov
Tfn 08-1207 6302

Frågor om universitetslärarutbildning

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 16 4093
Annika Forslund Tfn 16 2278

Kontakt CeUL:s styrelse

Karin Christoffersson, sekreterare
E-post: karin.christoffersson@edu.su.se
Tfn: 08-16 2302

Stefan Nordlund, ordförande
E-post: stefan.nordlund@dbb.su.se
Tfn: 08-16 2932
Mobil: 0705608352