Nu har det startat nya pedagogiska ambassadörsprojekt vid åtta av universitetets institutioner. Det är åtta högskolepedagogiska utvecklingsprojekt som syftar till att stimulera och öka studenters lärande. Årets olika projekt kommer att arbeta med frågor som nya ämnesdidaktiska undervisningsformer, utveckling av lärarlagets digitala kompetens, hur man kan undervisa i generiska färdigheter och arbete med att skapa variationsrika och vetenskapliga seminarier.

Från vänster: Lena Roxell, Iñaki Rodriguez Longarela, Emma Wikberg, Tore Nilsson, Hugues Engel och Ola Knutsson.
Från vänster: Lena Roxell, Iñaki Rodriguez Longarela, Emma Wikberg, Tore Nilsson, Hugues Engel och Ola Knutsson.

Årets pedagogiska ambassadörer är:

Anna Bortolozzi och Magdalena Holdar, Institutionen för Kultur och Estetik

Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen

Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap

Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik

Lena Roxell, Kriminologiska institutionen

Iñaki Rodriguez Longarela, Stockholm Business School

Andrea Sundstrand, Juridiska institutionen

Emma Wikberg, Fysikum

Om pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Det ingår också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner t.ex. i seminarieform och att initiera och driva lärardagar där man tar upp frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid institutionen.

Pedagogiska ambassadörsprojektet startade 2015 och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Syftet med projektet är att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Ett pedagogiska ambassadörsprojekt är ett samarbete mellan CeUL och aktuell institution där ambassadörens lön delfinansieras av CeUL. CeUL ger även stöd under projektet genom att alla ambassadörer får en egen erfaren pedagogisk utvecklare som mentor. De pedagogiska ambassadörerna träffas också regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.

Presentationer av årets pedagogiska ambassadörsprojekt