Utbildning

Aula Magna

Lärarkonferens2018 - undervisning och lärande i akademin

Universitetets Lärarkonferens2018 för undervisande personal och pedagogiskt ansvariga hålls torsdagen den 8 februari 2018 i Aula Magna.

Pedagogiskt skrivande kursbild

Dokumentera ditt pedagogiska utvecklingsprojekt

Ny högskolepedagogisk kurs stödjer dig som är universitetslärare att utveckla ditt pedagogiska skrivande. Du får nya kunskaper i att länka forskning till pedagogisk utveckling och att dokumentera pedagogiska projekt. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier med stöd av en handledare. Du kan börja när du vill eftersom kursen ges löpande.

Bild film Pedagogisk meritportfölj

Pedagogisk meritportfölj - webbaserad självstudiekurs

Pedagogisk meritportfölj är en självstudiekurs för dig som är universitetslärare och vill starta, uppdatera eller vidareutveckla din pedagogiska meritportfölj. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier med stöd av handledare, en OpenCourseWare-sajt och webinarier. Du kan börja när du vill eftersom kursen ges löpande.

Workshop

Kompetensutvecklande workshopar för universitetslärare

Många lärare är intresserade av att utveckla sin undervisning, bekanta sig med aktuella pedagogiska metoder och diskutera undervisning med lärarkollegiet. CeUL erbjuder workshopar för att uppmuntra, främja och stödja samtal kring högskolepedagogik.

Vanliga frågor och kontakt

Har du en fråga eller behöver hjälp att välja kurs? Då kan vår kurskoordinator hjälpa dig. Många av de vanligaste frågorna hittar du svar på i vår FAQ.

Pedagogisk skicklighet avdsida