Höstterminen 2017

Språk

Start

Nybörjarkurser    
Introduktion till undervisning Svenska 5 september
Introduction to teaching Engelska 7 september
Baskurser    
Universitetslärarutbildning 1 (UL 1) Svenska 1 september
Professional development course 1: Teaching and Learning Engelska 6 september
Professional development course 1: Teaching and Learning, Blended Engelska 29 augusti
Fortsättningskurser    
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Naturvetenskap Tvåspråkig: svenska och engelska 24 oktober
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Humaniora och samhällsvetenskap Svenska 19 september
Professional development course 2 blended: Teaching and Learning in The Humanities & Social Sciences Engelska 9 oktober
Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - Juridik Svenska 7 november
Fördjupningskurser    
Producera digitala lärarresurser Svenska 4 september
Open Networked Learning Engelska 19 september
Kompetensutveckling för lärarutbildare Svenska 29 augusti
Pedagogiskt ledarskap Svenska Våren 2018
Övriga    
Forskarhandledning i teori och praktik Svenska 24 oktober
Supervision in theory and practice Engelska Våren 2018
Pedagogisk meritportfölj Svenska och engelska Löpande (självstudiekurs)
Pedagogiskt skrivande Svenska eller engelska Löpande (självstudier)