Genom att följa den webbaserade självdistanskursen får du stöd och hjälp att skriva fram dina meriter och kompetenser i relation till din egen undervisningspraktik där knyter an till högskolepedagogisk teori och forskning. För att få din pedagogiska meritportfölj bedömningsbar tar du ett grundligt grepp om den kvalitativa delen och gör den genomarbetad, reflekterande och synliggjord. Vi hjälper dig att arbeta med teorier om lärande, din pedagogiska grundsyn, vad pedagogisk skicklighet innebär samt hur du styrker dina meriter.

Kursen är helt öppen så att alla som vill kan färdigställa sin portfölj. Start, studietakt, och när portföljen är klar för att lämnas in bestämmer du helt själv. Du kan alltså påbörja arbetet med din meritportfölj när du vill och du har möjlighet att lämna in den för granskning vid två tillfällen 15 oktober eller 15 april.

Handledningstillfälle hösten 2017 via Adobe Connect

Information och tid för frågor när du skriver din meritportfölj.

Dag Tid Handledare
Fredag 29 september
 
14-15 Lotta Jons

 

Så här går det till

  • Vi använder oss av Adobe Connect vid våra handledningstillfällen. Du kan använda dator, surfplatta eller en smartphone.
  • Du behöver ett head-set och en web kamera (minimum är ett head-set). Det viktigaste är att du har ljud som fungerar.
  • Klicka på länken och skriv ditt namn så är du inne i konferenssystemet:  https://connect.sunet.se/r7y24g8fwrc/​

Support Adobe Connect

Kursen ges av Centrum för universitetslärarutbildning.

Mer om kursen Pedagogisk meritportfölj