Workshopar

Kompetensutvecklande workshopar för universitetslärare

Hur får vi en bättre insyn i studenters lärprocesser? Hur kan vi stödja studenters lärande på bästa sätt och utveckla goda utbildningsmiljöer?

Många lärare är intresserade av att utveckla sin undervisning, bekanta sig med aktuella pedagogiska metoder och diskutera undervisning med lärarkollegiet. CeUL erbjuder här workshopar för att uppmuntra, främja och stödja samtal kring högskolepedagogik. Alla workshopar är öppna för samtliga universitetslärare oavsett om det är CeUL eller någon av universitetets institutioner som står värd.

Välkommen!

 

MÅLGRUPP: UNIVERSITETSLÄRARE OCH PEDAGOGISKA LEDARE

Utveckla din kursvärderingsstrategi

Kursvärderingsstrategi

Hur gör man en kursvärdering på bästa sätt inom ramen för befintliga resurser? Vad kräver regelverken av oss? Kompetensutvecklande workshop för universitetslärare där vi diskuterar för- och nackdelar med olika lösningar och i kollegial samverkan får du stöd att utveckla din kursvärderingsstrategi.

Målgrupp: universitetslärare och andra intresserade medarbetare vid universitetet

Skapa videofilmer till dina kurser

videoproduktion

Workshop för dig som vill arbeta fram ett videoinspelat kursmaterial. Video i undervisningen ökar flexibiliteten för både studenter och lärare. Det öppnar för nya pedagogiska möjligheter som t.ex. flipped classroom, visualisering, intervju med experter, berättande och multimodalitet.

Målgrupp: universitetslärare

Stötta dina studenters akademiska skrivande

Vill du stötta dina studenters utveckling av det akademiska läsandet och skrivandet? Vilka språkliga svårigheter har de studenter du möter? Hur kan du inkludera språkutvecklande övningar i den ordinarie undervisningen så att studenternas lärande ökar? Vi hjälper dig att utveckla din undervisning så att studenterna får möjlighet att utveckla sin akademiska läs- och skrivförmåga.

Frågor om workshopar

Om du har några frågor om våra workshopar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson Tfn 16 4093

E-mejl: ceul@su.se

Förslag på eller önskemål om workshopar?

Du kanske har förslag på eller önskemål om andra workshopar? Då är du välkommen att kontakta Ulf Olsson, Universitetspedagogisk utvecklare.

E-mejl: ulf.olsson@su.se

Institutioner kan boka workshopar

Boka en eller flera inspirerande och kompetensutvecklande workshopar i högskolepedagogik för institutionens lärare. Workshopen ges då i samarbete med CeUL och institutionen står värd. Workshoparna avser att uppmuntra, främja och stödja samtal kring högskolepedagogik och är en möjlighet för institutionen att diskutera frågor som är relevanta för just er. Workshoparna är kostnadsfria för institutionen.

Välj workshop ur vårt kalenderutbud här intill.

Meriterande workshopar

Workshoparna är öppna för alla som undervisar vid Stockholms universitet.

Deltagande i tre workshopar samt genomförande av valfri fördjupningsuppgift motsvarar 1,5 hp inom ramen för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Pedagogeeks