Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder workshoppar med ett stort varierat innehåll om undervisning och lärande. Vi vänder oss till universitetslärare vid Stockholms universitet. Här listas olika workshopar som vi antingen har gett eller ger just nu.

Svenska

Engelska

Planering av undervisning Planning for teaching
Interaktiva föreläsningar Interactive lectures
Kritiska vänner Critical friends
Utveckla din kursvärderingsstrategi Intercultural Issues for Teaching and Learning in Higher Education
Att arbeta med kritiskt tänkande i seminariet Inspiration on Seminar Formats
12 grepp att ta till för att lyckas som lärare Flipped Classroom - How to flip your teaching
Digitala kursverktyg Write multiple choice questions for Team based learning (TBL)/Flipped classroom
Skapa video till dina kurser Team based learning - writing MCQs that promote learning
Progresson i studenters färdigheter och förmågor  
Att handleda med "flipped supervision"  
Att handleda uppsatser och examensarbeten  
Grupphandledning av examensarbeten  
Stötta dina studenters akademiska skrivande  
Formativ och summativ bedömning  
Examinera närvaro  
Drama som verktyg i din undervisning