Äldre litteratur

Äldre litteratur

Maria Plaza

(FD 2000, Stockholms universitet) universitetslektor, docent, institutionen för franska, italienska och klassiska språk