Editionsfilologi

Editionsfilologi

Boel Hackman

(FD 2000, Uppsala universitet) universitetslektor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Esbjörn Nyström

(FD 2004, Göteborgs universitet) forskare, institutionen för baltiska språk, finska och tyska

Göran Rossholm

(FD 1987, Stockholms universitet) professor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria