Ht-17

  • ​​Ingrid Carlgren ger en kurs i Praktikutvecklande forskningsansatser och forskningsmetoder 7.5hp (obligatorisk kurs).

  • ​​Geir Skeie, Ketil Thorgersen och Pernilla Andersson ger en kurs i Ämnesdidaktiska traditioner 7,5 hp (obligatorisk kurs).
  • ​Kursen Ämnesdidaktik och citizenship 7,5 hp ges i Marias Ohlsons och Johan Sandahls regi i ett samarbete mellan HSD och Högskolan Dalarna (valbar kurs och den ges på Högskolan Dalarna).

Vt-17

  • Kenneth Nordgren ger en kurs Threshold koncepts 7,5 hp i ämnesdidaktik som är poänggivande för de doktorander som så önskar (valbar kurs).

  • ​Eva Österlind ger en kurs i Ämnesdidaktik med inriktning mot estetiska lärprocesser 7,5 hp (obligatorisk kurs för estetdoktoranderna).

Inplanerade kurser vt-18:

  • Ämnesdidaktik med inriktning mot so-ämnena 7.5hp (obligatorisk för so-doktorander).

  • Eventuellt kommer en kurs ges i Learning activity och Verksamhetsteori 7.5hp (valbar kurs)

OBS! information om kurser uppdateras inom kort.