Vetenskapliga tvärområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Vetenskapliga tvärområden

Vetenskapliga tvärområden

Institutionen för kultur och estetik har fyra ämnesöverskridande forskningsfält, så kallade tvärområden: Genus, Historiografi, Medialitet och Performativitet. Dessa rubriker ska uppfattas som ett slags paraplybegrepp som försöker beskriva några av de viktigaste gemensamma nämnarna för den forskning som bedrivs inom institutionens sju ämnen. Tvärområdena samlar forskare från olika discipliner till seminarier, workshops, konferenser och gemensamma publikationer med tvärvetenskapliga ambitioner.

Kontakt

Forskningsansvarig
Tiina Rosenberg
Tel: 08-674 74 89
E-post: tiina.rosenberg@teater.su.se

Forskningssekreterare
Christer Johansson
Rum: 413
Tel: 08-16 3535
E-post: christer.johansson@littvet.su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen och forskningssekreterare
Maria Åkestam
Rum: 339
Tel: 08-16 36 25
E-post: mia.akestam@arthistory.su.se

Studierektor för idéhistoria
Elisabeth Mansén
Studierektor för konstvetenskap
Maria Åkestam​
Studierektor för litteraturvetenskap
Thomas Götselius
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teater- och dansvetenskap
Lena Hammergren

Administratör för forskarutbildningen
Åsa Mäki
Rum: 315
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Möt våra forskare
Humanistiska fakultetens forskarskola
Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube