Publikationer

På denna sida hittar du de senaste årens böcker och artiklar. Du hittar även information om vår utgivning på Stockholm University Press. Institutionen för kultur och estetik har tre bokserier i Stockholm University Press.

Du kan också söka ut publikationer från vår institution i databasen DiVA:

Sök i DiVA

 

Publikationer genom Stockholm University Press

Institutionen för kultur och estetik ansvarar för tre bokserier i Stockholm University Press:

  • Basic Readings in Culture and Aesthetics
  • Critical Editions in Culture and Aesthetics
  • Stockholm Studies in Culture and Aesthetics

Basic Readings in Culture and Aesthetics (BaRCA) (ISSN 2002-6463) är en fackgranskad bokserie för monografier och antologier som ges ut av SUP. BaRCA fungerar som publiceringsplattform för akademiska introduktions- och läroböcker byggda på högkvalitativ forskning primärt inom disciplinerna curating, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap, samt teater- och dansvetenskap. Bokserien har ambitionen att ställa samma krav på de antagna manuskriptens akademiska kvalitet som internationella förlag med liknande inriktning. BaRCA antar manuskript skrivna på engelska och svenska.

Om bokserien på Stockholm University Press hemsida

Critical Editions in Culture and Aesthetics (CEiCA) (ISSN XXXX-XXXX) är en fackgranskad bokserie för kritiska editioner utgivna via Stockholm University Press. CEiCA är ett publiceringsforum för översatta och kommenterade texter inom kultur och estetik i bred bemärkelse. Här ryms bland annat konsthistoria, kulturarv, curating, idéhistoria, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teater- och dansvetenskap.

Ambitionen är dels att erbjuda öppen tillgång till källtexter, dels att publicera källtexter med kontextualiserande introduktioner och textkommentarer. Bokserien främjar digitalisering och tillgänglighet och kritisk textredigering som en humanistisk forskningsverksamhet. Översättning till engelska för att göra svenska texter tillgängliga för en internationell publik uppmuntras.

Om bokserien på Stockholm University Press hemsida

Stockholm Studies in Culture and Aesthetics (SiCA) (ISSN 2002-3227) är en fackgranskad bokserie för monografier och antologier som ges ut av SUP. SiCA strävar efter att erbjuda ett vitt vetenskapligt forum för forskning om kultur och estetik, primärt inom disciplinerna curating, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap, samt teater- och dansvetenskap. SiCA rymmer ett brett spektrum av ämnen och metoder: kulturstudier och historiografi, modernism och modernitet, materialitet och medialitet, performativitet och visuell kultur, barnlitteratur och barnteater, queer- och genusstudier, samt kritisk teori. Bokserien har ambitionen att ställa samma krav på de antagna manuskriptens akademiska kvalitet som internationella förlag och fackgranskade tidskrifter med liknande inriktning. SiCA antar manuskript skrivna på engelska, svenska, danska och norska.

Om bokserien på Stockholm University Press hemsida

Redaktionsråd (Editorial Board)

 

Studies in Curating Art

Sedan 2014 ges bokserien "Studies in Curating Art" ut vid Institutionen för kultur och estetik. Bokserien behandlar forskning inom curating och ges ut inom det internationella masterprogrammet i curating, med inriktning mot konst, management och juridik.

Varje nummer av den årliga publikationen sköts av masterstudenter i programmet och redigeras kring ett tema. Sedan 2018 finns ett samarbete med utbildning inom grafisk design.

Läs mer om bokserien här

 

Nya böcker

Tre bokomslag bredvid varandra.

Johan Lundberg: Individens födelse. Klaner i litteraturen från AISKYLOS till KAREN BLIXEN (Timbro förlag)

Ingrid Redbark Wallander: När dansen blev modern: Framväxt, formering och förändring av ett svenskt konstområde 1930-1960

Carin Franzén: Fritänkandet – Kvinnliga libertiner och en annan humanism (Gläntan)

Mårten Snickare och Elin Manker (Umeå universitet) (red.) Materialitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 4 (Stockholm University Press)

Per-Olof Mattsson: Maria Sandels litterära landskap (Maria Sandelssällskapet)

Elina Druker och Bettina Kümmerling-Meibauer (universitetet i Tübingen), (red.): Photography in Children’s Literature (John Benjamins Publishing Company)

Anna Albrektson och Fiona Macintosh (universitetet i Oxford), (red.): Mapping Medea. Revolutions and Transfers 1750 – 1800 (Oxford University Press)

Frida Beckman: Postmodernismen (Fri Tanke)

Isabelle Ståhl: Psykets laboratorium: Skildringar av drogexperiment i Weimarrepubliken (Ellerströms förlag)

Victoria Fareld (red.) Interpreting Violence. Narrative, Ethics and Hermeneutics (Routledge)

Anders Bäckström: Spelrum gatan: Strategier, gränser och motsättningar i spelhändelser genomförda på 2010-talets Södermalm

Sara Ekström: Att styra genom känslor: Regeringskonst i tre gustavianska projekt

Jeff Werner: Laddade bilder. Samtida svenska dispyter om rasistiska stereotyper

Christopher Landstedt: Fester, platser och visuell kultur i Stockholm under den gustavianska epoken

Cecilia Åse, Maria Wendt, Fredrik Krohn Andersson och Mattias Frihammar: I kalla krigets spår

Magdalena Holdar: Fluxus as a Network of Friends, Strangers, and Things The Agency of Chance Collaborations, Brill Publishing

Per Stam, Ann-Charlotte Gavel Adams och Gunnel Engwall (red.): August Strindbergs Ockulta dagboken, översatt i sin helhet till engelska, Stockholm University Press

Elisabeth Mansén, nyöversättning av Mary Wollstonecrafts Brev från en resa i Sverige, Norge och Danmark, Ellerströms förlag

Karin Dirke, Andreas Hellerstedt och Martin Wiklund (red.): Dödens idéhistoria, Appell Förlag

Anders Hallengren: Ocean Bound Women. Sisters Sailing Around the World in the 1880s–The Adventures–The Ship–The People, World Scientific

Sara Pärsson: Ta sig hem: Skönlitterära skildringar av kvinnan och hemmet från tidigt 1900-tal, Makadam förlag

Peter Gillgren: Felix Horb. Konsthistoriska prövningar, Kungl. Vitterhetsakademien / Bokförlaget Langenskiöld

Rebecca Brinch, Dirk Gindt, Tiina Rosenberg: Berätta, överleva, inte drunkna: antirasism, dekolonisering och migration i svensk teater, Bokförlaget Atlas

Rebecka Katz Thor (red.): Offentligt minne, offentlig konst – Reflektioner om monument och minneskonst i samtiden, Statens konstråd

Anna Näslund Dahlgren (red.): Fotografihistorier. Fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag, Natur&Kultur

Mårten Snickare: Colonial Objects in Early Modern Sweden and Beyond. From the Kunstkammer to the Current Museum Crisis, Amsterdam University Press

Peter Kostenniemi: Hemsökt barndom. Bilder av barnet i gotisk barnlitteratur, Makadam Förlag

Emma Kummerfeldt Quiroa (tidigare Jansson): Making in Context: Reconsidering Anders Zorn's Oil Painting Practice

Frida Beckman: The Paranoid Chronotope Power, Truth, Identity, Stanford University Press

Ellinor Lidén, Barnteater som händelse. Barnpublik och vuxenvärldar vid Kulturhuset Stadsteaterns scen i Skärholmen

Niclas Järvklo, Den nye mannen. Statlig maskulinitetspolitik i Sverige från 1980-talet till 2020-talet

Ellen Frödin, Sakernas sammanhang. Om ting människor och materiella relationer hos Henry Parland, James Joyce och Virginia Woolf, Ellerströms förlag

Sara Callahan, Art + Archive. Understanding the archival turn in contemporary art, Manchester University Press

Sofia Roberg, Besvärja världen: En ekopoetisk studie i Inger Christensens alfabet, Ellerströms förlag

Ingemar Haag, Vanishing Selves: Negotiating Selfhood in Self-Representational Works by Goethe, Sand, and Nietzsche

Helena Bodin, Stefan Helgesson och Annika Mörte Alling (red.), Literature and the Making of the World: Cosmopolitan Texts, Vernacular Practices

Annelie Drakman, Thomas Karlsohn, Ylva Hasselberg, Peter Josephson och Ingemar Nilsson, Vetenskapens förtrollning och avförtrollning

Annelie Drakman, Marie Tengroth Ulväng och Johanna Annola (red.), Med tvål, vatten och flit: Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930

Jessica Sjöholm Skrubbe, Nell Walden, Der Sturm, and the Collaborative Cultures of Modern Art

Magnus Tessing Schneider, The Original Portrayal of Mozart's Don Giovanni

Magnus Tessing Schenider (red.) Felicity Baker, Don Giovanni’s Reasons: Thoughts on a masterpiece

Tanja Schult & Julia Lange (red.), Was denkt das Denkmal? Eine Anthologie zur Denkmalkultur

Elina Druker, Björn Sundmark, Åsa Warnqvist & Mia Österlund (red.), Silence and Silencing in Children’s Literature

Tiina Rosenberg, Sandra D'Urso & Anna Renée Winget (red.), The Palgrave Handbook of Queer and Trans Feminisms in Contemporary Performance

Tanja Schult & Diana I. Popescu (red.), Performative Holocaust Commemoration in the 21st Century

Annika Berg och Martin Ericsson (red.), Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921

Axel Englund & Walter Bernhart (red.), Arts of Incompletion: Fragments, Drafts, Revisions in Words and Music

Willmar Sauter, Aesthetics of Presence: Philosophical and Practical Reconsiderations

Christer Johansson, Det materialiserade ordet: Mening och medium i Eyvind Johnsons författarskap, Per-Olof Mattson (red.)

Anders Cullhed, Dante - Den förste författaren

Jeff Werner, Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik

Sonya Petersson (red.), Digital Human Sciences: New Objects – New Approaches

Carina Rech, Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s

Annika Berg, Urban Lundberg & Mattias Tydén, En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945-1975 (2021)

Johan Fredrikzon, Kretslopp av data: Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker

Ceclia Aare, Reportaget som berättelse: En narratologisk undersökning av reportagegenren

Carin Franzén & Håkan Möller (red.), Natur & Kulturs litteraturhistoria

Linn Holmberg & Maria Simonsen (red.), Stranded Encyclopedias, 1700–2000

Maria Andersson, Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921

 

Nya artiklar

Tidskrifter. Foto: Bernd Klutsch. Unsplash.

Adam Kjellgren: ”Must we eliminate all myths? Simone de Beauvoir and the myth-affirmative feminist tradition” i Beauvoir and politics, (Routledge)

Adam Kjellgren: ”The myth of Woman: Simone de Beauvoir and the anthropological discourse on myth” i History of European Ideas

Karin Dirke, Noora Schuurman, David Redmalm och Tora Holmberg: “Interspecies care, knowledge and ownership: children’s equestrian cultures in Sweden and Finland” i Children's Geographies

Krzysztof Bak: “Carl Snoilsky’s Svenska bilder and Cultural Memory in the 19th Century” i Studia Litteraria

Lydia Wistisen: “Skräpestetiska möjligheter: Kollage, bricoleurer och miljödebatt i Inger och Lasse Sandbergs 1960-talsbilderböcker” i Barnboken: Tidskrift för barnlitteraturforskning (Svenska barnboksinstitutet)

Maria Trejling: “More Swallows to Follow: Sweeping, Swirling, Wheeling Turns in H.D.’s Asphodel” i Modernist Cultures (Edinburgh University Press)

Mårten Snickare: “Högmod. Sverige kolonialismen och museerna” i Dödssynderna i vår tid (Riksbankens Jubileumsfonds årsbok i samarbete med Makadam förlag)

Ingemar Haag: “Davids and Goliaths: Last Days Reconciliation Between Humans and Nonhumans in Don DeLillo’s Zero K and Kurt Vonnegut’s Galápago” i The Nonhuman in American Literary Naturalism, (Lexington Books)

Karin Dirke: förord i Marianne Kristofferssons nyöversättning av Black Beauty. En hästs självbiografi (Bookstrap Publishing)

Frida Beckman: “A Governmentality Perspective on Polycentric Governing” i Polycentrism: How Governing Works Today Polycentrism: How Governing Works Today (Oxford University Press)

Annelie Drakman: “The ‘seductive scientist’: the emergence of a new persona centred on virility and joy in twentieth-century scientific memoirs” i The Royal Society Journal of the History of Science

Helena Bodin: “Diplomater skriver om det tidiga 1900-talets Konstantinopel: Förmedling och fiktionalisering av (själv)biografiskt stoff” i Med pennan i hand: Trehundra år av diplomaters berättelser (Kungl. Vitterhetsakademien)

Catharina Nolin: ”1800-talet – mångfaldens trädgårdar och parker” och ”1900-talets trädgårdar mellan idealism och rationalism” i Svensk trädsgårdshistoria – 1800- och 1900-tal (Kungl. Vitterhetsakademien)

Elina Druker: ”The Collection of Wonders. Pippi Longstocking’s Cabinet of Curiosities” i Kids+media (Zürichs universitet)

Elina Druker: “Building for the future: Children as future citizens in Swedish Picturebooks of the 1930s” i Building Children’s Worlds The Representation of Architecture and Modernity in Picturebooks (Routledge)

Tanja Schult: “Musil, you got mail!” i Addressing Amnesia, Performing Absence (Monochrom)

Sonya Petersson: “Metareference in the Nineteenth-Century Pictorial Press and Beyond” i The Palgrave Handbook of Intermediality (Palgrave Macmillan)

Johanna Ethnersson Pontara: “The Opera Singer of the 21st Century? Representations of the Singer Articulated by Benoît Jacquot’s Tosca (2001)” i Literature/Film Quarterly

Dirk Gindt: ‘Viral Networks: HIV and AIDS, Performance, and the Sexual Politics of the Swedish Welfare State in the 1980s’ i Theatre Journal vol. 74, no. 4, 2022

Sofia Iaffa: ”On Not Crossing Borders: Still-Standing Female Characters in Luisa Valenzuela’s prose”, i Feminism as World Literature (Bloomsbury Academic)

Carin Franzén: ”L’ambiguîté est dans le genre – une lecture des sentences de Christine de Suède”, i La Reine Christine et ses fictions

Anna Jörngården:”Presencing Absence: Ruin as Counter-Monument in Caribbean Literature” i Literary Landscapes of Time: Multiple Temporalities and Spaces in Latin American and Caribbean Literatures (De Gruyter)

Victoria Fareld: ”Framing the polychronic present”, i Historical understanding: Past, present, and future

Dirk Gindt: “‘We Already Carry Out a National Assignment’: Indigenous Performance and the Struggle for a Sámi National Theatre in Sweden” i Theatre Research International

Kristin Hallberg: Ikonotext revisited – ett begrepp och dess historia i Barnelitterært forskningstidsskrift

Dirk Gindt om Tennessee Williams i fransk översättning i antologi om André Obey

Dirk Gindt: “Decolonial Performance in the Swedish part of Sápmi” i Arctic Arts Summit

Dirk Gindt, Tiina Rosenberg, Daria Skjoldagar-Nielsen och Magnus Tessing Schneider i Nordic Theatre Studies

Catharina Nolin: “Välfärdssamhällets vardagsmiljöer under press” Bebyggelsehistorisk tidskrift

Fem artiklar inom projektet Metadata Culture av Anna Näslund Dahlgren och Amanda Wasielewski

Carin Franzén, “Reading Loops with Boccaccio, Freud and Morton” i Humanities (2022, 11(1), 30) MDPI

Sonya Petersson och Anna Dahlgren, “Seeing Images: Metadata and Mediation in the Digital Archive” i Culture Unbound (vol. 13, nr 2, 2021)

Carin Franzén, “The Virtue of Truth, Ignorance, and Love. A Reflection on Lacan’s Theory of the Subject”, i The Truths of Psychoanalysis, utgiven av Leuven University Press

Karin Dirke, “Killing animals to spare them”, i Squirreling. Human-Animal Studies in the Northern-European Region, utgiven i serien Södertörn Academic Studies 2022.

Victoria Fareld, “Time”, The Routledge Companion to Historical Theory, Routledge, 2021

Anna Albrektson, “'Horace is dead, but I am alive': Epic Failure and Satiric Authority in Eighteenth-Century Sweden” i The Long Quarrel: Past and Present in the Eighteenth Century, (Leiden: Brill, 2021)

Emma Jansson, “Reconsidering Anders Zorn’s Omnibus Paintings” i RIHA Journal (2021)

Johanna Ethnersson Pontara, “The Phenomenal Side of the Operatic Performance: Implications of Promotion Strategies on Cinematic Representations of the 21st Century”, i Open Library of Humanities 7(2) 2021

Rikard Hoogland, ”Brecht as a Stranger in a Postdramatic Era: Fatzer at Deutsches Theater 2016”, i The Brecht Yearbook 46 (2021)

Anders Hallengren, "Den gränslösa erfarenheten", i Julia Romanowska, Schibboleteffekten – Ledarskap, konsten och människans ansvar (Appell Förlag, 2021)

Boel Hackman, “'I Have Had Myself as Experimental Object': Ulla Bjerne and the Politics of Female Embodied Experience", i NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research (24 november 2021)

Jerry Määttä, "Kvalitetslitteraturen i luren: Utbudet av Nobelpristagare och Augustnominerad skönlitteratur som strömmande svenska ljudböcker", i antologin Från Strindberg till Storytel: Korskopplingar mellan ljud och litteratur (Daidalos, 2021)

Johan Klingborg, "Lockande ljus: Biografarkitektur och elektricitet i Karin Boyes Astarte", i tidskriften Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning (volym 108, nr 3, 2021)

Lydia Wistisen, "Concrete Possibilities: The High-Rise Suburb in Swedish Children’s and Young Adult Literature", i Literatures of Urban Possibility (2021)

Anna Dahlgren & Karin Hansson, Temanummer om Metadatans politik i tidskriften Journal of Digital Culture and Society (2021)

Emma Jansson, Första numret av tidskriften Materia: Journal of Technical Art History (2021)

Anna Källén, Andreas Nyblom, Daniel Strand & Charlotte Mulcare, Specialnummer om aDNA i tidskriften Journal of Social Archaeology (2021)

Peter Gillgren, "Wendelius teckningar föreställande Esters historia: En kommentar till Bengtsson och Vahlne samt en nytolkning av de så kallade Gripsholmstavlorna", i tidskriften Iconographisk Post: Nordisk tidskrift för bildtolkning (maj 2021)

Krzysztof Bak, "Lyckans dödsmakin. Kritiken mot den skandinaviska exceptionalismen hos Emmanuel Mounier, Birgitta Trotzig och Sara Stridsberg", i antologin Scandinavian Exceptionalisms: Culture, Society, Discourse (2021)

Per-Olof Mattsson, "Den fria nordiska arbetaren. Eyvind Johnsons svar på anti-fascismens kris hösten 1939", i antologin Scandinavian Exceptionalisms: Culture, Society, Discourse (2021)

Anna Källén & Daniel Strand, "I am a Viking! DNA, popular culture and the construction of geneticized identity", tidskriften New Genetics and Society: Critical Studies of Contemporary Biosciences (31 januari 2021)

Anna Källén & Daniel Strand, "Viking DNA and the pitfalls of genetic ancestry tests", i The Conversation (9 april 2021)

Victoria Fareld, “Entangled Memories of Violence: Jean Améry and Frantz Fanon”, i tidskriften Memory Studies (16/2 2021)

Dirk Gindt, "Creativity, Corporeality and Collaboration: Staging Fashion with Giorgio Armani and Robert Wilson", i antologin Staging Fashion: The Fashion Show and Its Spaces (Bloomsbury 2021)

Fredrik Krohn Andersson, Mattias Frihammar, Cecilia Åse & Maria Wendt, "Kalla kriget som njutning och ideal", i Dagens Arena (2021)

Boel Westin, "Nostalgia", i den andra upplagan av boken Keywords for children´s literature (2021)

Lydia Wistisen, ”Barnboken i skräpocen", i antologin På tværs af Norden - Økokritiske strømninger i nordisk barn- och ungdomslitteratur (2021)

Fredrik Krohn Andersson & Mattias Frihammar, "Man caves – om bunkrar som manliga trygghetszoner", i antologin (O)tryggt? Makt, plats och motstånd (2021)

Rebecca Brinch, "Barns rätt till konst och kultur: en rätt med undantag?", i antologin En sten i magen: Rättigheter för barn utan undantag

Tiina Rosenberg, "Rising Like the Eurovision Song Contest On Kitsch, Camp, and Queer Culture", i lambda nordica 2020-10-26

Jacob Kimvall, "Keeping it clean: Graffiti and the commodification of a moral panic", i ett temanummer av tidskriften Visual Inquiry

Kim Skjoldager-Nielsen, "The Role of Dystopian Art in the Climate Crisis", i tidskriften Peripeti, "Det åbne nummer" 2020-09-25

Karin Dirke, "Svinets vildhet och hemortsrätt: Den svenska diskussionen om vildsvinets vara i naturen", i Arr: Idéhistorisk tidsskrift, nr 3 2020

Sonya Petersson, “Reframing the Concept of Illustration: Image, Text, and the Double Difference of Reproductive Media” i Konsthistorisk tidskrift nr 4 2020

Hannah Hinz Cornelli, "Woher kommt die Musik, und wer spielt Klavier? Kammermusik und moderne Subjektbegriff in Strindbergs Kammerspielen", i konferensvolymen August Strindberg und die Aufklärung och upplysningen and the Enlightenment

Hilda Jakobsson, "The Virgin Mother and the Impossible Love", i konferensvolymen August Strindberg und die Aufklärung och upplysningen and the Enlightenment

Roland Lysell, "Att konstruera en rollfigur: Strindbergs metod vidareutvecklad i Simon Stones Hotell Strindberg", i konferensvolymen August Strindberg und die Aufklärung och upplysningen and the Enlightenment

Ulf Olsson, "Drawing up the Account: Administrative Discourse in Strindberg's Works", i konferensvolymen August Strindberg und die Aufklärung och upplysningen and the Enlightenment

Helena Bodin, är tillsammans med Julia Tidigs gästredaktör för ett specialnummer av edda: Nordisk tidskrift för litteraturforskning, nr 3 2020

Anna-Maria Hällgren, “Det kännbara landskapet: Om marken som gemenskap”, i Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 78/2020

Tanja Schult, "Reshaping American Identity: The National Memorial for Peace and Justice and its Take-Away Twin", i tidskriften Liminalities: A Journal of Performance Studies, nr 3 2020

Rikard Hoogland, "Lars Norén and Jon Fosse: Nordic Grey or Theatre Innovators?", i antologin Contemporary European Playwrights

Lydia Wistisen, “Skit i traditionerna. Generationskonflikt, störda livslinjer och misslyckande i Leif Panduros Rend mig i traditionerne (1958)”, Barnelitterært forskningstidsskrift, 2020

Helena Bodin, gästredaktör för specialnumret av Textual Practice, nr 5 2020 med temat ”Inscriptions of Worldliness: Linguistic Materiality and the Poetics of the Vernacular”

Daria Skjoldager-Nielsen och Kim Skjoldager-Nielsen, “Para-Antropo(s)cene Aesthetics between Despair and Beauty: A Matter of Response-Ability”, i tidskriften Nordic Theatre Studies Vol. 31, No. 1, 2020

Karin Dirke, "From pest to pet: Liminality, domestication and animal agency in the killing of rats and cats", i tidskriften Trace: Journal for Human-Animal Studies, nr 6 2020

Elina Druker, redaktör för specialnummer med temat ”Silence and silencing in children’s literature”, av International Research in Children's Literature, nr 13:1

Anna Dahlgren, "Rethinking the Social Photograph in the Age of Digital Interconnectivity", i antologin Connect to collect: approaches to collecting social digital photography in museums and archives

Anna Dahlgren, "En apparat för modern konst. Mekaniseringens visualitet och konstens mekanisering i Sverige 1920–1930", i antologin AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv

Lydia Wistisen, "Too Much Feeling: S. E. Hinton’s The Outsiders, Conflicting Emotions, Identity, and Socialization", tidskriften Children's Literature in Education (21 april 2020)

Dirk Gindt, "Curating and Performing Racism: Scenarios of Afrophobia in Contemporary Sweden" i Scandinavian Studies 92.1

Tanja Schult, "Christoph Mayer's The Invisible Camp – Audio Walk Gusen", i tidskriften Liminalities: A Journal of Performance Studies, volume 16, issue 1 (2020)

Carina Rech, “Att skrifva om allt man känner, tänker och ser: Anna Nordlanders korrespondens i kontext”, i antologin Skrif om vad du målar: Breven från Anna Nordlander till Kerstin Cardon, Museum Anna Nordlander skriftserie nr 19

Peter Gillgren, "Felix Horb: Notes in the margins of MaxDvořák,Hans Sedlmayr and Erwin Panofsky", i tidskriften Journal of Art Historiography

Fredrik Krohn Andersson, “Urban Nuclear Reactors and the Security Theatre", i antologin Securing Urban Heritage: Agents, Access, and Securitization

Elina Druker, gästredaktör för tidskriften Barnboken med Temat Radikal barnlitteratur (2019)

Lydia Wistisen, gästredaktör för tidskriften Barnboken med temat Pengar (2019)

Axel Englund, gästredaktör för ett dubbelnummer av The Opera Quarterly, Oxford University Press tidskrift för operaforskning, med temat ”Beyond the Performative Turn” (2019)

 

Kontakt

Har du frågor om publicering i DiVA kontakta DiVA-administratören vid institutionen Mattias Arreborn, mattias.arreborn@su.se.

På denna sida