Ny antologi om offentlig konst och minne

Konstvetaren Rebecka Katz Thor är en av redaktörerna för den nya boken Offentligt minne, offentlig konst – Reflektioner om monument och minneskonst i samtiden.

Ett uppslag ur boken Offentligt minne offentlig konst
Foto: Emil Fagander

Boken är utgiven av Statens konstråd. Den omfattar reflekterande texter kring monumentalitet, förutsättningar för representationer av minne, görandet av demokrati och spår av makt och förtryck. Några av texterna utgår från specifika verk, andra söker formulera en mer övergripande kritik av offentlighetens ramar i relation till offentlig konst och minne.

Redaktörer är Annika Enqvist, Karolina Modig, Rebecka Katz Thor, och Joanna Zawieja.

I antologin medverkar också Tanja Schult, docent i konstvetenskap, och Ingrid Svahn, tidigare student i curating, båda vid Institutionen för kultur och estetik.

Mer om boken på Statens konstråds hemsida