Jobba hos oss

Vid Institutionen för kultur och estetik arbetar fler än 150 medarbetare. Vill du bli vår kollega? Här hittar du tjänster för utlysning vid Institutionen för kultur och estetik.

Att arbeta vid Stockholms universitet

Kvinna i profil i närbild. I bakgrunden står en kvinna och skriver på en vit anteckningstavla.
Foto: Stockholms universitet

 

Lediga jobb

Vi har nu två tjänster ute

En studieadministratör i litteraturvetenskap för en tidsbegränsad anställning till den 30 juni 2022. Sista ansökningsdag: 2021-05-09.

Studieadministratör i litteraturvetenskap

En administratör med inriktning mot studievägledning i idéhistoria och studieadministration i konstvetenskap för en tidsbegränsad anställning till och med januari 2022. Sista ansökningsdag: 2021-05-14.

Administratör med inriktning mot studievägledning i idéhistoria och studieadministration i konstvetenskap

Campus om hösten. Foto: Ingmarie Andersson.
 

Stockholms universitet arrangerar varje år utbildningar och workshops för sina medarbetare.

Stockholms universitet ska behålla och stärka sin ställning som nationellt ledande och internationellt framstående universitet. Detta kräver professionella chefer och medarbetare. Flera avdelningar inom universitetsförvaltningen, Centrum för universitetslärarutbildning, Institutionen för data- och systemvetenskap samt Institutionen för svenska och flerspråkighet arrangerar årligen en mängd utbildningar och workshops för dig.

Samlingssidan för kompetensutveckling för medarbetare vid Stockholms universitet

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Till CeUL:s hemsida

Foto: Eva Dahlin.
 

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Här hittar du kontaktuppgifter vid institutionen.

Kontakt

Prefekt
På denna sida