Jobba hos oss

Vid Institutionen för kultur och estetik arbetar fler än 150 medarbetare. Vill du bli vår kollega? Här hittar du tjänster för utlysning vid Institutionen för kultur och estetik.

Att arbeta vid Stockholms universitet

Foto: Niklas Björling

Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet bedriver forskning och ger utbildning inom sju huvudområden: Idéhistoria, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Musikvetenskap, Teatervetenskap, Curating, och Kulturarvsstudier. Institutionen präglas av samarbeten över ämnesgränserna, inte minst i form av forskningsaktiviteter: workshops, temaseminarier om tvärvetenskapligt samarbete, nya fält inom humaniora, forskningsfinansiering, forskningsansökningar, samt forskningspresentationer av såväl medarbetare som inbjudna nationella och internationella forskare. Det är den största institutionen vid den Humanistiska fakulteten. Institutionen samlar ungefär 1000 studenter fördelade på de olika ämnena. Utöver detta finns ett femtiotal aktiva doktorander. Det är cirka 150 anställda vid institutionen, forskare, lärare och administrativ personal.

Campus på hösten. Foto: Ingmarie Andersson.
 

Universitetslektor i teatervetenskap

Vi söker en universitetslektor i teatervetenskap. Ref.nr SU FV-4128-23. Sista ansökningsdag är den 18 december, 2023.

Länk till annonsen och ansök här

 

Forskningsansökningar vid Institutionen för kultur och estetik

För alla som avser att söka medel för ett forskningsprojekt förlagt vid Institutionen för kultur och estetik finns rutiner att följa.

Till instruktionerna

 

Stockholms universitet arrangerar varje år utbildningar och workshops för sina medarbetare.

Stockholms universitet ska behålla och stärka sin ställning som nationellt ledande och internationellt framstående universitet. Detta kräver professionella chefer och medarbetare. Flera avdelningar inom universitetsförvaltningen, Centrum för universitetslärarutbildning, Institutionen för data- och systemvetenskap samt Institutionen för svenska och flerspråkighet arrangerar årligen en mängd utbildningar och workshops för dig.

Samlingssidan för kompetensutveckling för medarbetare vid Stockholms universitet

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Till CeUL:s hemsida

Foto: Eva Dahlin.
 

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Här hittar du kontaktuppgifter vid institutionen.

Drönarbild över campus, med Institutionen för kultur och estetik till vänster i bild. Foto: Clément
Drönarbild över campus, med Institutionen för kultur och estetik till vänster i bild. Foto: Clément Morin.
 

Kontakt

Prefekt
På denna sida