Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Kompass

Utveckla ditt handledarskap — workshopserie om forskarhandledning

Få nya perspektiv på utmaningar i ditt handledarskap genom att delta i en eller flera workshoppar om forskarhandledning. Nyheter i höstens workshopserie fokuserar på etiskt handledarskap och interkulturell kommunikation. Favorit i repris är workshopen om regler och förordningar för forskarutbildningen just vid Stockholms universitet.

Workshop: En jämställd akademi — verklighet eller myt?

Vi arbetar med aktiviteter och metoder som tar oss bakom barriär och mur av ”politisk korrekthet”. Tillsammans utmanar vi våra föreställningar och attityder kring frågor som vi i diskussion tar för givna. På så sätt ökar vi möjligheterna till handlingsberedskap ifall konflikter skulle uppstå både interpersonellt och kollektivt.

Lärarkonferensen

Lärarkonferens2020 lyfter vetenskapligt förhållningssätt till undervisning

Möjligheter med akademiskt lärarskap! Det är temat på Stockholms universitets fjärde högskolepedagogiska konferens för universitetets lärare och pedagogiskt ansvariga. Lärarkonferens2020 som går av stapeln den 26 mars 2020 är en mötesplats för utbyte av utveckling och utforskning av den universitetspedagogiska praktiken. Vik dagen redan nu!

Aktuell högskolepedagogisk forskning
Pedagogisk skiclighet start
Pedagogeeks

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning