Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Seminariedeltagare som arbetar i grupp vid ett bord

"Plötsligt blev jag studierektor” — seminarier om pedagogiskt ledarskap

Dags för ny omgång av den omtyckta seminarieserien för pedagogiska ledare vid universitetet. Du får stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder. Gott om inspiration och möjlighet att stärka ditt pedagogiska ledarskap.

Publicera om sin pedagogiska utveckling — går det?

Ta tillfället i akt och undersök en didaktisk fråga som är relevant för just din ämnesundervisning. Kursen där du får handledning och stöd i en kollegial miljö att omforma ditt pedagogiska utvecklingsprojekt till en publicerbar artikel. Artikeln kommer att bygga på befintlig högskolepedagogisk forskning. Du bidrar på så vis till spridning av högskolepedagogisk utveckling, samtidigt som du bygger ditt akademiska lärarskap.

Akademisk integritet. Foto: SU

Här är självstudiekursen i Athena som ska få bukt med ofrivillig plagiering

Du som lärare kan enkelt med hjälp av en digital kursmodul i Athena stötta dina studenter till akademisk litteracitet och samtidigt synliggöra begreppet akademisk integritet.

Dokumentera din pedagogiska skicklighet

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

social media

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube