Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Pedagogiska ambassadörer 2018

2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.

Foto: Niklas Björling

Lärarkonferensen om undervisning i föränderlig värld

Den 8 februari träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Bland de frågor som lyftes var digitala verktyg i undervisningen, internationalisering, mångfald och inkluderande undervisning.

Var med i en intressegrupp om högskolepedagogik

Nu startar intressegrupper om högskolepedagogik. En möjlighet för dig som vill lära mer om olika specifika frågor kring undervisning och lärande. Grupperna ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

Onsdag 14 mars 2018 : Nätverksträff för språklärare både nationellt och internationellt

Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö

Välkomna till ett seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Seminariet vänder sig till medlemmar i UBSAM-nätverket samt andra universitetslärare som undervisar på språkfärdighetstränande kurser på universitet och högskola.

Aktuell högskolepedagogisk forskning
Pedagogisk skiclighet start
Pedagogeeks

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning