Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning

Ny kurs om digitala resurser som ökar studenters lärande

Hur kan du använda digital informationsteknik i undervisningen för att öka dina studenters lärande och motivation? Lär dig värdera hur digitalisering påverkar dina studenters förväntningar på undervisningen, och hur du värderar och använder digitala stöd på ett pedagogiskt sätt. Ny högskolepedagogisk kurs för universitetslärare.

Workshop: Aktivt lärande i stora studentgrupper

Att skapa en effektiv motiverande och inspirerande undervisning, samtidigt som du ska lära ut nyckelbegrepp och idéer till en stor studentgrupp, kräver både planering och kreativitet. Workshop om idéer till nya pedagogiska grepp i stora undervisningsmiljöer.

Lotta Jons

Nytt pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution

I höst har universitetets institutioner möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare eller mediepedagog i form av till exempel individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.

Aktuell högskolepedagogisk forskning
Pedagogisk skiclighet start
Pedagogeeks

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning