Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning

IKT-pedagogiskt samtal: Asynkront, synkront eller flipped?

I detta första IKT-pedagogiskt samtal bjuder vi in till ett samtal kring hur vi använder och skulle kunna använda tidsaspekten i undervisningen såväl online som på campus när den tiden kommer. Vad vill vi kunna göra tillsammans i realtid, och vad passar bättre att låta studenterna arbeta med när det passar dem?

Quiz-knapp på tangentbordet. Foto: Pixabay

Virtuell verkstad: Berika dina undervisningsfilmer med quiz

Genom att bädda in interaktiva frågor i din undervisningsfilm gör du studenterna mer aktiva och engagerade i din förinspelade genomgång eller föreläsning. Här lär du dig lägga till quiz-frågor i din undervisningsfilm och hur du gör för att ta del av studenternas svar. Ingen föranmälan behövs.

Foto: Niklas Björling

Online workshop: Utveckla din handledarroll genom gestaltande metoder

Har du någon gång hamnat i en besvärlig situation i samband med handledning av studenter? Kände du dig låst, missnöjd eller villrådig? Lär dig mer om olika sätt att agera för att nå förändring i sociala sammanhang och hitta nya strategier för handledningssamtal som fungerar.

Zoom undervisning

Så distansundervisar du i Zoom

I en situation då allt fler av oss behöver hålla sig hemma behöver vi hitta andra sätt att mötas i undervisningen. Tips och råd till universitetslärare om vad som kan vara bra tänka på och göra vid distansundervisning i e-mötestjänsten Zoom.