Samarbeten

Samarbeten för pedagogiskt innovativa utbildningsmiljöer.

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) bidrar till utveckling av utbildningens kvalitet. Genom kunskap förankrad i högskolepedagogisk forskning, samarbeten med universitetslärare lokalt, nationellt och internationellt, vill vi inspirera och stödja institutioner att utveckla sina utbildningsmiljöer i fråga om pedagogisk innovation, utveckling och hög kvalitet.

CeUL samverkar på olika nivåer

 

Pedagogiska ambassadörer driver utvecklingsprojekt

År 2015 startade vi projektet med pedagogiska ambassadörer för att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Tanken är att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

Pedagogiska ambassadörer bygger pedagogisk kompetens direkt i sin undervisningsmiljö

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.

Under 2024 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Institutionen för mediestudier, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska samt Institutionen för ämnesdidaktik.

Pedagogiska ambassadörsprojekt 2024

 

Vi utvecklar nya lärmiljöer inom naturvetenskap och teknik

Illustration: Mostphotos

Världens och forskningens behov förändras i takt med att frågor om hållbar utveckling blir mer akuta — men utvecklas vår undervisning? Nydanande pedagogiskt utvecklingsprojekt där lärare vid SU och KTH prövar nya sätt att undervisa i denna period som kallas antropocen. Projektet finansieras av UHR-medel och pågår under år 2024.

Läs om projektet om förnyad undervisning i vår antropocen-era

 

SILA-projektet ska skapa kvalitet i distansutbildning

SILA-projektet ska skapa kvalitet i distansutbildning: Högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt som ska generera i en modell för hur man kan arbeta med att skapa hög kvalitet i distansutbildning för studenter och lärare med fokus på den studiesociala miljön genom dialog, kontinuerlig utveckling och kollegial samverkan.

 

 

Se UHR:s filmintervju med Sama Agahi, Klara Bolander Laksov och Ulf Olsson från Stockholms universitets utvecklingsprojekt Samverkansinlärning och Lärandeanalys för långsiktig och systematisk kvalitet av distansutbildning (SILA) i samtal med Mikael Andersson från UHR om projektets utveckling, lärdomar och framtidsutsikter.

 

”Examinationslyftet” ska hjälpa lärare tänka nytt kring digital examination

 

Stockholm trio

Högskolepedagogiskt smörgåsbord med Stockholm trio

Fortsättningskurser i högskolepedagogik, resurser för pedagogisk utveckling och lärarkonferenser. Det och mer när högskolepedagogiska verksamheterna inom universitetsalliansen Stockholm trio samverkar.

Läs mer om vårt högskolepedagogiska samarbete inom Stockholms trio

 

Pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution?

På denna sida