Pedagogiska ambassadörsprogrammet

Tanken är att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

Pedagogisk ambassadör 

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution.
  • Delfinansieras av CeUL under ett år för att driva projektet.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
 

Sök till pedagogisk ambassadör 2025

Finns det frågor kring den pedagogiska verksamheten som ni återkommer till i lärarmöten och diskussioner? Då är det dags att undersöka dessa.

Ansök om position som pedagogisk ambassadör år 2025 — starta ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. I år sker ansökan i samverkan med rektors kvalitetsmedel. Sista ansökningsdag är 20 juni 2024.

Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer

 

Årets pedagogiska ambassadörsprojekt

Under 2024 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Institutionen för mediestudier, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska samt Institutionen för ämnesdidaktik.

Pedagogiska ambassadörsprojekt 2024

 

År 2015 startade vi projektet med pedagogiska ambassadörer för att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner.

Pedagogiska ambassadörer bygger pedagogisk kompetens direkt i sin undervisningsmiljö

En ökande mängd forskning visar på sambandet mellan hög utbildningskvalitet och en lokal aktiv, kritiskt utvecklande diskussion kring utbildningsfrågor i lärarnas vardag. Med hjälp av samarbetspartners, så kallade pedagogiska ambassadörer, personer som under en period arbetar med pedagogisk utveckling i den egna institutionsmiljön på uppdrag av CeUL, kan en sådan diskussion underlättas, stimuleras och utvecklas.

Leder utvecklingsprojekt vid egna institutionen

Projektet går ut på att CeUL delfinansierar en institution med 20-25 procent för en pedagogiska ambassadör under ett år. Varje pedagogisk ambassadör ska leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten, som syftar till att stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Detta projekt ska vara förankrat hos institutionsledningen och gärna vara kopplat till andra pedagogiska utvecklingsprojekt vid institutionen. Den pedagogiska ambassadören kommer vidare att verka för att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid den egna institutionen. En första aktivitet innebär att göra en behovsanalys och därefter formulera en projektplan med tydliga mål för vad man hoppas uppnå. Projektplanen diskuteras med CeUL:s föreståndare och ytterligare en pedagogisk utvecklare, som utses till mentor för den specifika pedagogiska ambassadören. Alla pedagogiska ambassadörer kommer att träffas regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.

 

Projektet med pedagogiska ambassadörer vid Stockholms universitet finns utforskat och beskrivet i en forskningsartikel publicerad i tidskriften Högre utbildning. Undersökningen bygger på en webbenkät med 17 pedagogiska ambassadörer under åren 2015–2018:

Laksov, K. B. (2020). The Pedagogical Ambassadorship Programme as an approach to academic development. Högre utbildning, 10(2), 16-20.

Keywords: Educational development, educational culture, pedagogical ambassador, scholarship of teaching and learning

 

Tidigare projekt

Pedagogiska ambassadörsprojekt 2023

Pedagogiska ambassadörsprojekt 2022

Pedagogiska ambassadörsprojekt 2021

Pedagogiska ambassadörsprojekt 2020

Pedagogiska ambassadörsprojekt 2019

Pedagogiska ambassadörsprojekt 2018

Pedagogiska ambassadörsprojekt 2017

Pedagogiska ambassadörsprojekt 2016

Pedagogiska ambassadörsprojekt 2015

 

Rapporter om genomförda projekt

Pedagogiska ambassadörer. Foto: Annika Forslund

I rapporterna berättar tidigare pedagogiska ambassadörer om sitt projekt både genomförande och resultat, samt ger en litteraturgenomgång av relevant litteratur. På så sätt får du som läsare en snabb överblick över området och exempel på ett konkret sätt att arbeta med pedagogisk utveckling lokalt vid en institution.

Rapporterna riktar sig dels till institutioner som har liknande frågeställningar eller utmaningar, och dels till nuvarande eller framtida pedagogiska ambassadörer då de ger en utmärkt inblick i hur ett pedagogiskt ambassadörsskap kan utformas.

Undervisning ses ofta som något som man gör ensam som lärare trots att det är en gemensam angelägenhet. Genom att lära oss mer av de utmaningar som finns vid olika institutioner och hur de har hanterats, ger de pedagogiska ambassadörsrapporterna en utgångspunkt för mer delande av undervisningspraktik. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för undervisning och lärande vid Stockholms universitet.

2021

Student learning online in a second language
Joseph Siegel, Engelska institutionen
Nyckelord: Online learning, second language,  student emotions, English medium instruction (EMI)

Digital examination i språkfärdighet
Utmaningar och möjligheter.

Annika Johansson, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Nyckelord: digital/online examination, språkfärdighet, distansundervisning, corona-pandemi, självreglerat lärande

2020

Fungerande lärarlag i syfte att skapa stimulerande lärandemiljöer. (281 Kb)
Författare: Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen

Stärkt forskningsförankring i studentuppsatser
Författare: David Cardell, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Teori- och metodanvändning i uppsatser: kvalitetsförbättring inom självständigt arbete
Författare: Maria Wendt, Statsvetenskapliga institutionen

2019

Vidareutveckling av kurserna i självständigt arbete – VAKSA
Författare: Ylva Falk och Katarina Rejman, Institutionen för språkdidaktik

2018

Kollegial återkoppling
Författare: Gunnel Jacobsson, Psykologiska institutionen

Seminariet som undervisningsform
Författare: Robert Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik

Hur kan man lära studenter att undvika plagiering?
Författare: Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen

Akademisk skrivkompetens hos tyskstudenter på grundnivå
Författare: Christine Becker vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Forskninganknytning och utbildningskvalitet
Författare: Kristina Widestedt vid Institutionen för mediestudier

2017

Constructive alignment i examinering. Pedamb-rapport 2017:7 (637 Kb)
Författare: Andrea Sundstrand, Juridiska institutionen

Mer skärmtid för lärarna. Pedamb-rapport 2017:6 (442 Kb)
Författare: Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen

Mobilt lärande som pedagogisk resurs i campusförlagd lärarutbildning. Pedamb-rapport 2017:5 (348 Kb)
Författare: Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik

Det variationsrika och vetenskapliga seminariet. Pedamb-rapport 2017:4 (340 Kb)
Författare: Lena Roxell, Kriminologiska institutionen

Generiska kompetenser i fysikutbildningen. Pedamb-rapport 2017:3 (525 Kb)
Författare: Emma Wikberg, Fysikum

Ämnesanpassade undervisningsformer för möten med konst. Pedamb-rapport 2017:2 (524 Kb)
Författare: Anna Bortolozzi och Magdalena Holdar, Institutionen för kultur och estetik

Att dokumentera och utveckla pedagogiskt motiverad IKT-användning. Pedamb-rapport 2017:1 (305 Kb)
Författare: Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap

2016

Kvalitetsutveckling av grundutbildningen vid Historiska institutionen. Pedamb-rapport 2016:8
Huvudförfattare: Paul Sjöblom med bidrag från: Magnus Linnarsson, Margaretha Nordquist & Mattias Tydén, Historiska institutionen

Generiska färdigheter. Pedamb-rapport 2016:7 (591 Kb)
Författare: Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen

Pedagogiska seminarier. Pedamb-rapport 2016:6 (543 Kb)
Författare: Natasha Ringblom, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Kollegialt utbyte och samarbete kring pedagogiska frågor. Pedamb-rapport 2016:5 (279 Kb)
Författare: Emma Wikberg, Fysikum

Om progression vid kandidatprogrammet i arkeologi. Pedamb-rapport 2016:4 (503 Kb)
Författare: Sven Isaksson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Pedagogiken i juridiken. Pedamb-rapport 2016:3 (220 Kb)
Författare: Andrea Sundstrand, Juridiska institutionen

Förändringskompetens och villkor för pedagogisk utveckling. Pedamb-rapport 2016:2 (2434 Kb)
Författare: Patrik Hernwall, Institutionen för data- och systemvetenskap

Projektet ALTAN (ALternativ Till Aktiv Närvaro) - observationer och reflektioner kring examination på grundnivå i Romanska språk vid Stockholms universitet
Författare: Hans Färnlöf, Romanska och klassiska institutionen

2015

Examinationsformer i språk. Pedamb-rapport 2015:2 (749 Kb)
Författare: Christine Ericsdotter, Birgitta Fröjdendahl, Joakim Sigvardson

Stöd till studenter i akademiskt läsande och skrivande. Pedamb-rapport 2015:1 (8591 Kb)  Författare: Jeanna Wennerberg

 

Kontakt

Vill du veta mera om projektet och/eller kanske också bli pedagogisk ambassadör?
Välkommen kontakta CeUL-kansliet. E-post: CeUL@su.se

På denna sida