Stockholms universitet

Forte

Medel från statliga forskningsrådet Forte finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, arbete utgår från en vision om ett samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd. Forte har också i uppdrag av regeringen att bidra till genomförandet av Agenda 2030, framför allt de mål som rör de sociala och ekonomiska dimensionerna. Den forskning som Forte finansierar i dag lägger grunden till morgondagens mer jämlika och hållbara samhälle.

Forte

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida