Konferenser och seminarier

Här hittar du information om våra seminarieserier, kommande konferenser och konferensarkiv från Institutionen för kultur och estetik.

Två personer sitter på en scen och samtalar
 

Våra seminarieserier

Biblioteket i Manne Siegbahnhusen.
Institutionens bibliotek. Foto: Stockholms universitet

Vid institutionen för kultur och estetik finns fem högre seminarier:

  • Högre seminariet i idéhistoria
  • Högre seminariet i musikvetenskap
  • Högre seminariet i litteraturvetenskap
  • Högre seminariet i konstvetenskap
  • Högre seminariet i teatervetenskap

Vid institutionen finns även Tvärseminariet, Äldretextseminariet och Barnlitterära seminariet.

Du kan filtrera ut våra seminarieserier i vårt kalendarium.

Till kalendariet

Tvärvetenskapliga forskarseminariet (Tvärseminariet) är Institutionen för kultur och estetiks forum för ämnesöverskridande forskningsaktiviteter av olika slag. Här kan institutionens forskare och doktorander presentera pågående forskning av intresse för fler ämnen än det egna. Här framträder gästföreläsare och gästforskare med tvärvetenskaplig profil.

Samarbeten och forskningsansökningar

Tvärseminariet är också platsen för workshops och temaseminarier om tvärvetenskapligt samarbete, nya fält inom humaniora, forskningsfinansiering och -politik, forskningsansökningar, med mera. Samtliga projekt- och programansökningar som institutionens forskare sänder till de stora forskningsfinansiärerna behandlas på Tvärseminariet.

Äldretextseminariet vid Stockholms universitet är en ämnesöverskridande träffpunkt för litteraturvetare, idéhistoriker, filologer, språkvetare, historiker och många fler med intresse för antika, senantika, medeltida och förmoderna texter, vanligen några torsdagseftermiddagar per termin. Äldretextseminariet har varit verksamt sedan 1999.

Mer om Äldretextseminariet

Kontaktperson

Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, helena.bodin@littvet.su.se.

 

Kommande konferenser

Ta del av den aktiva tvärvetenskapliga forskningsmiljön vid Institutionen för kultur och estetik. Här hittar du våra kommande konferenser.

22–24 maj: Samtida musikfilosofi

Musikinstrument 1915-1916 - Amadeo Souza-Cardoso
Musikinstrument 1915-1916 – Amadeo Souza-Cardoso

Symposium arrangerat av Forum modernism vid Institutionen för kultur och estetik och Filosofi, Södertörns högskola. Symposiet hålls på engelska. Det är öppet för alla intresserade och ingen föranmälan krävs.

Konferenssidan

11 juni: AI och visuellt kulturarv

AI-genererad bild i svartvitt av datorskärmar vid bord
Bilden är AI-genererad av Anna Näslund

Öppet seminarium på Stadsmuseet arrangerat av forskningsprogrammet DIGARV.

Konferenssidan

22–23 augusti: Internationell konferens om barnlitteratur i översättning

Konferenssidan

Logo CLTS conference
 

Konferensarkiv

De konferenser som har givits vid Institutionen för kultur och estetik visar på bredden och djupet av den forskning som bedrivs vid institutionen. Här sker mötena i forskningsfronten.

 

Konferenser under 2024

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har arrangerats under 2024.

Pyramid på Norrmalmstorg uppförd 1672
Pyramid på Norrmalmstorg uppförd 1672, ur D.K. Ehrenstrahl, Certamen Equestre

Institutionens nätverk för 1500- och 1600-talsforskning, Pre- and Early Modern Arts and Humanities (PEMAH) arrangerade den 26 januari en tvärvetenskaplig workshop för att diskutera tidigmoderna offentliga fester som ämnesgemensamt forskningsfält.

Till workshopsidan

Collage av fyra bilder: arkivlåda, svartvita foton, ruin, teckning av monument som rivits
Foto: Deyan Georgiev, Giuseppe Porzani, Yasar Unlutas, alla Mostphotos. Jacques Bertaux.

Nätverket för kulturella minnesstudier arrangerade den 18–19 januari ett symposium som också fungerade som avslutning för doktorandkursen ”Contested Sites of Memory: History, Politics, Emotions”. Konferensen var öppen för alla intresserade.

Symposiesidan

 

Konferenser 2021–2023

Här ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2021–2023.

Konferenser 2021–2023

 

Konferenser 2018–2020

Här ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2018–2020.

Konferenser 2018–2020

 

Konferenser 2012–2017

Här ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2012–2017.

Här hittar du konferenser från 2012–2017

På denna sida