Stockholms universitet

Forskargrupp Äldretextseminariet

Vid det ämnesöverskridande Äldretextseminariet (Seminar of Premodern Texts) vid Stockholms universitet träffas forskare från olika estetiska och historiska ämnen samt språkämnen, alla med intresse för antika, senantika, medeltid och förmoderna texter.

Seminarierna äger vanligen rum några torsdagseftermiddagar per termin i Biblioteket (sal 300) på Institutionen för kultur och estetik. Presentationer och diskussioner genomförs på svenska eller engelska, beroende på ämne och deltagare.

Gruppbeskrivning

Terminsplaneringen sköts av en styrgrupp som för närvarande består av representanter för ämnena litteraturvetenskap (Helena Bodin och Anders Cullhed), tyska (Susanne Tienken), franska (Anna Carlstedt) och latin (Maria Plaza) samt medeltidshistoria (Olle Ferm). Sammankallande är Helena Bodin.

Äldretextseminariet initierades för mer än tjugo år sedan och har arbetat kontinuerligt sedan dess. 2019 arrangerades därför ett jubileumssymposium, ”Redeeming Reception Theory: The Interpretation and Reuse of Premodern Texts Reconsidered”, med Charles Martindale, professor emeritus i latin vid University of Bristol, som huvudtalare.

Vi eftersträvar ett varierat seminarieprogram, där såväl doktorander som juniora och seniora forskare presenterar sina arbeten. Intresserade studenter är välkomna med. Programmet annonseras i Institutionen för kultur och estetiks webbkalendarium, på den här sidan under rubriken Kalender, och skickas ut på en e-postlista. Kontakta gärna Helena Bodin eller någon annan i styrgruppen om du har en idé för något seminarium eller vill stå med på e-postlistan.

Kalendariet på Institutionen för kultur och estetiks hemsida

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Helena Bodin

Professor

Institutionen för kultur och estetik
Helena Bodin

Medlemmar

Anna Albrektson

Professor

Institutionen för kultur och estetik
Anna Albrektson

Anna Carlstedt

Styrgruppsmedlem

KTH
Anna Carlstedt

Elisabeth Cederbjörk

Doktorand

Institutionen för kultur och estetik
Elisabeth Cederbjörk

Anders Cullhed

Professor emeritus

Institutionen för kultur och estetik
Anders Cullhed forskare litteraturvetenskap

Carin Franzén

Professor

Institutionen för kultur och estetik
Carin Franzén

Thomas Götselius

Professor

Institutionen för kultur och estetik
Thomas Götselius

Linn Holmberg

Forskare

Institutionen för kultur och estetik
Linn Holmberg

Elisabeth Mansén

Professor emerita

Institutionen för kultur och estetik
Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria

Sofia Nilsson Warkander

Doktorand

Institutionen för kultur och estetik
Sofia Nilsson Warkander

Maria Plaza

Docent

Romanska och klassiska institutionen
Maria Plaza

Erland Sellberg

Professor emeritus

Institutionen för kultur och estetik
Erland Sellberg forskare idéhistoria

Vera Sundin

Doktorand

Institutionen för kultur och estetik
Vera Sundin framför en träddunge.

Sophie Yvert Hamon

Doktorand

Romanska och klassiska institutionen
Sophie YH

Publikationer

Nyheter

Kalender