Stockholms universitet logo, länk till startsida

Civis – ett europeiskt universitetssamarbete

Samarbetet Civis – European Civic University Alliance för samman över 450 000 studenter och 65 000 medarbetare vid nio universitet i Europa.

 

 

Stockholms universitet deltar i samarbetet Civis i vilket nio europeiska universitet ingår:

 • Aix-Marseille Université (Frankrike)
 • National and Kapodistrian University of Athens (Grekland)
 • University of Bucharest (Rumänien)
 • Université libre de Bruxelles (Belgien)
 • Universidad Autonoma de Madrid (Spanien)
 • Sapienza Università di Roma (Italien)
 • Stockholms universitet
 • Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland)
 • University of Glasgow (Storbritannien)
 

Samarbete över nationsgränser

Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Alliansen fokuserar på fem globala utmaningar:

 • Hälsa
 • Städer och mobilitet
 • Klimat, miljö, energi
 • Digitala och teknologiska omvandlingar
 • Samhälle, kulturer och kulturarv

Samarbetet skapar förutsättningar för forskning, undervisning, kulturella utbyten och medborgarengagemang från Medelhavet till Östersjön, med kopplingar till hela världen.

 

Studentutbyte inom Civis

Civis ger stora möjligheter till Stockholms universitets studenter att läsa kurser och program vid alliansens övriga lärosäten via Erasmus+. Här presenterar vi de lärosäten som Stockholms universitet samarbetar med och förklarar hur du gör för att ansöka om utbyte till ett Civis-universitet: su.se/civis/student.

 

Europeiska universitet

Alliansen får stöd av EU-kommissionen via Erasmus + utlysning ”European Universities” som syftar till att öka samverkan mellan europeiska universitet och därigenom öka kvaliteten och attraktionskraften inom högre utbildning i Europa. 

 

Nyhetsbrev från Civis-alliansen

Sedan förra året är Stockholms universitet medlem i samarbetet Civis – European Civic University Alliance som för samman studenter och medarbetare vid åtta universitet i Europa. Alliansens första nyhetsbrev är nu publicerat med bland annat en intervju med rektor Astrid Söderbergh Widding som nu är ordförande för Civis.

Nyhetsbrevet, som kommer ut en gång i kvartalet, innehåller även information om de insatser som universiteten i alliansen gör kopplat till coronavirusets utbrott i världen vad gäller forskning och omställning till digital verksamhet. 

Även utlysningar för medarbetare och studenter presenteras i nyhetsbrevet.

Prenumerera på Civis nyhetsbrev 
 

 

Kontakt

Fredrik Oldsjö, kanslichef med ansvar för samordningen för arbetet med Civis inom Stockholms universitet 

E-post: fredrik.oldsjo@su.se 

Hanna Sveen, projektledare för Civis vid Stockholms universitet.

E-post: hanna.sveen@su.se

Maria Wilenius, chef för Ledningssekretariatet och ledamot i styrgruppen för Civis.

E-post: maria.wilenius@su.se.
Telefon: 08-16 23 06.

Frågor kan även skickas till civis@su.se.

Mer information

CIVIS hemsida 
Om ”European Universities” på Europeiska kommissionens webbplats
EU-kommissionens film om "European Universities"
Information för medarbetare vid Stockholms universitet

På denna sida