Ny forskning om handskriftens litteraturhistoria ur ett mediehistoriskt perspektiv

Litteraturprofessor Thomas Götselius har tilldelats medel av Riksbankens Jubileumsfond för att under en sabbatical bedriva forskningsprojektet Författarens hand: Till handskriftens litteraturhistoria. Under sin sabbatical kommer Götselius även att vara Visiting scholar vid Bauhaus Universität Weimar.

Thomas Götselius, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Forskningsprojektet Författarens hand: Till handskriftens litteraturhistoria undersöker handskriftens litteraturhistoria ur ett mediehistoriskt perspektiv. Skrivandet för hand är mer än bara en direkt kanal mellan författare och bok, mer än bara ornamentala eller sociala funktioner.

Undersöker handskriften som medium

Utgångspunkten för detta projekt är att handskriften är ett medium, vilket i likhet med dagens digitala medier inrymmer styrmekanismer som konstruerar såväl sitt utfall som sina användare.

I sex fallstudier analyseras litterära texter, som alla tematiserar skrivandet, utifrån de materiella villkor som format dem. Från Horatius till Melville, från Erasmus till Strindberg, förbinds skrivandet för hand med enskilda ”nedskrivningssystem” där historiskt skiftande tekniska, teknologiska och institutionella villkor påverkar hur författarens hand rör sig över papperet. Studien kommer därmed kunna belysa hur skrivandet för hand format såväl skrivarna som deras utsagor på ett sätt som hittills inte synliggjorts i forskningen.

Här kan du läsa mer om Thomas Götselius forskning

Foto: David Nitschke. Unsplash.