Börja forska

Här kan du läsa mer om att bli doktorand i en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö, inom idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap. Som doktorand bidrar du till universitetets forskning och till institutionens dynamiska forskarmiljö. I forskarutbildningen ingår ett självständigt forskningsprojekt, din doktorsavhandling. Avhandlingen har som syfte att bidra till kunskapsutvecklingen inom ett vetenskapligt intressant område.

Institutionen för kultur och estetik har fem forskarutbildningsämnen; idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap. Institutionen erbjuder en dynamisk och tvärvetenskaplig forskarmiljö, där doktoranderna är aktiva både inom sitt ämne och i ämnesöverskridande aktiviteter. Vid institutionen finns ett femtiotal aktiva doktorander.

Här kan du läsa mer om vår forskarutbildning

Här hittar du våra kurser på forskarutbildningsnivå

 

Möt oss

Adam Kjellgren står utomhus, i bakgrunden syns buskar.
Adam Kjellgren. Foto: Privat

Adam Kjellgren är doktorand i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik.

–Redan när jag läste Idéhistoria I, för mer än tio år sedan, kände jag att det här vill jag arbeta med – om det går. Då hade jag ingen aning om vad det innebar att doktorera. Men nu har jag hållit på ett tag och känner fortfarande likadant. Även om det stundtals är ganska slitigt har jag svårt att föreställa mig ett jobb jag skulle drivas bättre med.

Läs hela intervjun

 

Kontakt

Studierektor för forskarutbildningen i idéhistoria
Studierektor för forskarutbildningen i konstvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i litteraturvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i musikvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i teatervetenskap
På denna sida