Infrastruktur

Vid Institutionen för kultur och estetik finns ett eget forskningsbibliotek, med samlingar inom ämnena idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap och teatervetenskap.

Biblioteket i Manne Siegbahnhusen.
Institutionens bibliotek. Foto: Stockholms universitet
 
Biblioteket på Instititonen för kultur och estetik.

Vid Institutionen för kultur och estetik finns ett eget forskningsbibliotek, med samlingar inom ämnena idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap och teatervetenskap. Biblioteket fungerar primärt som en resurs för forskare och undervisande lärare och det är bara personal vid institutionen som får låna böcker här.

Idéhistoriska boksamlingen

Den idéhistoriska delen av institutionens bibliotek innehåller avhandlingar och referenslitteratur inom ämnet samt en löpande serie av Lärdomshistoriska samfundets årsbok Lychnos. Litteraturen är huvudsakligen på svenska eller engelska.

Konstvetenskapliga boksamlingen

Information kommer.

Litteraturvetenskapliga boksamlingen

Den litteraturvetenskapliga boksamlingen är den största sektionen av institutionens bibliotek. Den ligger på bibliotekets bottenvåning. Här finns en stor samling kurslitteratur, litteraturvetenskapliga och litteraturhistoriska översiktsverk på olika språk och en hel del mer allmänna litteraturvetenskapliga böcker – teoretiska verk, biografier etc. Om man vill se vad som finns skrivet kring en viss författare kan biblioteket ge en överblick. Betoningen ligger här på svenska författare. Vi har även en del litteraturvetenskapliga tidskrifter som vi prenumererar på.

Teatervetenskapliga boksamlingen

Information kommer.

 

Kontakt

Forskningssekreterare
Sonya Petersson

 

På denna sida