Studenter. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.
Studenter på campus. Foto: Jens Olof Lasthein.
Institutionen för kultur och estetik. Manne Siegbahn-husen

Kalender