Stockholms universitet logo, länk till startsida

Skriva uppsats utomlands

Om du vill skriva uppsats eller samla in data utomlands i samband med en uppsatskurs vid Stockholms universitet finns det möjlighet att ansöka om två stipendieprogram; Erasmus+ eller Minor Field Studies.

Här förklarar vi vad de olika alternativen innebär och vilka krav du måste uppfylla för att kunna få ett stipendium.


 

Skriva uppsats via Erasmus+

Om du är registrerad på en poänggivande uppsatskurs vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendium via Erasmus+. Stipendiemedel kan då beviljas för: 

  • datainsamling till uppsats/avhandling som sker på till exempel ett företag/skola/klinik/labb/sjukhus på heltid (Obs! Inte forskning.)
  • uppsatsskrivande vid ett lärosäte.

Att skriva uppsats eller samla in data i samband med uppsatskursen faller inom samma ram som att göra praktik utomlands. Ansökan, urval med mera går därför till på samma sätt. 

Läs mer om vad som gäller för att skriva uppsats och att göra praktik utomlands


 

Fältstudier via Minor Field Studies (MFS)

Vill du skriva din uppsats eller göra ditt examensarbete utomlands? En väg dit är att ansöka om ett MFS-stipendium finansierat av Sida och genomföra en mindre fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland som underlag till din kandidat- eller masteruppsats.

Mer information om Sidas fältstudieprogram Minor Field Studies

 

På denna sida