Stockholms universitet

Utlysningar

Här hittar du information om aktuella och kommande utlysningar. Utlysningarna sker antingen via institution eller centralt.

 

Utlysningar via institutionerna

Om du vill ansöka om utbytesstudier genom ett institutionsavtal; genom Erasmusprogrammet, genom Nordplus eller till ett bilateralt institutionsavtal utanför Europa ansöker du vid den institution där du studerar. 

Ansökningsperioder för utbytesplatser kan skilja sig åt institutioner emellan. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller i ditt fall. Börja med att kontakta utbyteskoordinatorn vid din heminstitution för information om ansökningstider, ansökningsprocess, behörighetskrav med mera. 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

En kille vid en dator.
Foto: Jens Olof Lasthein
 

Utlysningar centralt

Centralt kan man studera utomlands via studentutbyte och kortare utlandsstudier. Här hittar du information om utlysningar som handläggs centralt av Studentavdelningen: 

Öppna utlysningar

Här hittar du aktuella centrala utlysningar. Är listan nedan tom finns inga utlysningar för tillfället. 

Civis-kurser

Vill du få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin? Civis-alliansen, som Stockholms universitet deltar i, erbjuder flera kurser för studenter som vill läsa en kort kurs på ett eller flera partneruniversitet i Europa.

Läs mer om Civis-kurserna här

 

Utbytesstudier

Här hittar du information om återkommande utlysningar som handläggs centralt av Studentavdelningen. OBS! Dessa tider kan variera något – se aktuella utlysningar ovan för exakta datum.

Centrala avtal

Utbytesperiod

Ansökningsperiod
Hösttermin eller läsår höst & vår

1-30 november  

Vårtermin                                                                         1-30 april 


Ansökningsinstruktioner och ansökan

 

Civis Erasmus+

Utbytesperiod  

Ansökningsperiod 

Hösttermin eller läsår höst & vår            1–31 mars             


Läs mer om Civis

 

north2north (n2n)

Utbytesperiod

Ansökningssperiod

Enstaka termin eller läsår 1 dec –15 jan


Läs mer om north2north


Nordlys Erasmus+

Utbytesperiod  

Ansökningsperiod 

Hösttermin eller läsår höst & vår                 1–31 mars                


Läs mer om Nordlys Erasmus+ 

 

Se även utlysningar via institutionerna ovan.

 

På denna sida