Stockholms universitet

Civis-kurser

Det finns möjlighet till kortare utlandsvistelse genom Europauniversitetsalliansen Civis, som Stockholms universitet deltar i.

Vill du få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin? Civis erbjuder flera kurser i formatet blandat intensivprogram (BIP) för studenter som vill läsa en kort kurs på ett partneruniversitet i Europa. BIP erbjuds inom Erasmusprogrammet och består av en virtuell och en kortare fysisk del. Inom Civis består en BIP:s fysiska mobilitet av fem dagar och kursernas totala omfattning är 3-6 ECTS.

 

Kurserna

  • är avgiftsfria för Civis-studenter (med några undantag för avgiftsbetalande studenter)
  • ger genom Erasmusprogrammet möjlighet att ansöka om Erasmusstipendium för den fysiska delen av kursen (söks via hemuniversitetet). Information om Erasmusstipendiet finns här

Hitta information om kurserna och anmälan här:

Civis-kurser

Alla studenter som blivit antagna till en Civis-kurs ska, oavsett format, fylla i ett onlineformulär som tillhandahålls av Studentavdelningen.

Grundvillkoren för att kunna delta i Civis-kurser och söka ett Erasmusstipendium är att du är registrerad och aktiv student vid Stockholms universitet, med syfte att ta ut en examen. Du behöver kunna tillgodoräkna dig kursen på Stockholms universitet efteråt, därför ska du också först stämma av med din institution.

Du ansöker direkt via Civis kurssida. Urvalet och antagningen görs av kursansvariga.

Information om ansökningsprocessen hittar du på respektive kurssida:
Civis-kurser

Studenter som deltar i en poänggivande kurs täcks av försäkringen Student-UT genom Kammarkollegiet under tiden för fysisk kursdel i värdlandet. Läs mer om försäkringen Student UT här

Samtliga studenter ska se till att ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) under den fysiska mobiliteten.

När du har blivit antagen till en BIP kan du ansöka om Erasmusstipendium för den fysiska delen av BIP-kursen på partneruniversitetet.

Notera att du endast är berättigad till stipendium för de dagar du fysiskt befinner dig på plats i värdlandet. Dagar du läser på distans från Sverige eller ett annat land är inte stipendiegrundande.

Läs mer här om Erasmusstipendiet vid blandade mobiliteter

Studenter som har blivit antagna till en BIP kommer att bli kontaktade av Studentavdelningen med ansökningsinformation för stipendiet.

Heminstitutionen eller Studentavdelningen ska efter mobiliteten tillgodoräkna och/eller erkänna kursdeltagande via Anteckning i Ladok. När du avslutat kursen och fått ditt Certificate of Attendance/Transcript of Records ska du ansöka om att få den tillgodoräknad/erkänd vid Stockholms universitet.

Se mer information om tillgodoräknande här

Kontakta din heminstitution eller Studentavdelningen för information och instruktioner.

Studieavgift

Civis-kurser (fysiska eller virtuella kurser) som kan tillgodoräknas inom ditt studieprogram vid Stockholms universitet är kostnadsfria. 

Civis-kurser (fysiska eller virtuella kurser) som inte kan tillgodoräknas inom ditt program måste betalas. Civis-kursen beräknas individuellt. 
Kontakta civismobility@su.se i god tid för mer information.

Uppehållstillstånd

Det är en bra idé att kontakta Migrationsverket angående din specifika situation för att se hur deltagandet i Civis-kursen kan påverka ditt uppehållstillstånd i Sverige.
För mer information kontakta: Migrationsverket.
 

 

Frågor?

På denna sida