Stockholms universitet logo, länk till startsida

Civis-kurser

Nu finns möjlighet till kortare utlandsvistelse genom Civis.

Vill du få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin? CIVIS-alliansen, som Stockholms universitet deltar i, erbjuder flera kurser för studenter som vill läsa en kort kurs på ett eller flera partneruniversitet i Europa.

 

Kurserna

  • är avgiftsfria för Civis-studenter (med några undantag för avgiftsbetalande studenter)
  • ger möjlighet att ansöka om finansiering för resan och boendet (söks via hemuniversitetet)

Hitta information om kurserna och anmälan här:

Civis-kurser

Alla studenter som blivit antagna till en Civis-kurs ska fylla i ett onlineformulär som tillhandahålls av Studentavdelningen. Detta gäller både för kurser som ges fysiskt på plats i värdlandet och där ett stipendium ska sökas, samt för onlinekurser och blandat intensivprogram.

Grundvillkoren för att kunna delta i Civis-kurser och få ett stipendium är att du är registrerad och aktiv student vid Stockholms universitet, med syfte att ta ut en examen. Erasmusstipendium kan endast sökas för fysisk mobilitet.

Ytterligare information och villkor för att delta och ansöka Erasmusstipendium finns här

Kom ihåg att du behöver stämma av med din internationella koordinator eller studievägledare vid din institution eftersom poängen ska kunna tillgodoräknas.

Studenter som deltar i en poänggivande kurs täcks av försäkringen Student-UT genom Kammarkollegiet. Läs mer om försäkringen Student UT här

Studenter som deltar i icke-poänggivande kurser är inte registrerad i Ladok och täcks därmed inte av försäkringen Student-UT. Studenterna måste teckna en egen försäkring. Försäkringsintyg måste laddas upp i ansökningsformuläret för stipendiet. 

Samtliga studenter ska se till att ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC).

Studenter som har blivit antagna till en Civis-kurs kommer att bli kontaktade av Studentavdelningen med ansökningsinformation för stipendiet.

Heminstitutionen eller Studentavdelningen ska efter mobiliteten tillgodoräkna och/eller erkänna kursdeltagande via Anteckning i Ladok. När du avslutat kursen och fått ditt Certificate of Attendance ska du ansöka om att få den tillgodoräknad/erkänd vid Stockholms universitet.

Se mer information om tillgodoräknande här

Kontakta din heminstitution eller Studentavdelningen för information och instruktioner.

Studieavgift

CIVIS-kurser (fysiska eller virtuella kurser) som kan tillgodoräknas inom ditt studieprogram vid Stockholms universitet är kostnadsfria. 

CIVIS-kurser (fysiska eller virtuella kurser) som inte kan tillgodoräknas inom ditt program måste betalas. CIVIS-kursen beräknas individuellt. 
Kontakta civismobility@su.se i god tid för mer information.

Uppehållstillstånd

Det är en bra idé att kontakta Migrationsverket angående din specifika situation för att se hur deltagandet i CIVIS-kursen kan påverka ditt uppehållstillstånd i Sverige.
För mer information kontakta: Migrationsverket.
 

 

Frågor?

Kontakta: erasmusutbyte@su.se

På denna sida