Stockholms universitet logo, länk till startsida

Erasmus+

Genom Erasmus+ har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning vid något av Stockholms universitets många partneruniversitet i Europa. När du studerar som utbytesstudent via Erasmus+ är du befriad från (eventuella) terminsavgifter vid det mottagande lärosätet och du får dessutom ett stipendium.

För dig som är intresserad av att söka

Vid Stockholms universitet är det de olika institutionerna som tecknar avtal inom Erasmus+ med andra lärosäten i Europa. Du ska därför vända dig till din institution om du har frågor kring vart du kan åka, vad du kan läsa och när du ska söka.

Grundvillkoren för att kunna delta i Erasmus+ och få ett stipendium är att du:

 • har avklarat minst ett år av heltidsstudier på högskolenivå (60 hp) vid avresa
 • är registrerad och aktiv student vid Stockholms universitet med syfte att ta ut en examen
 • kommer att studera på heltid under ditt utbyte
 • är borta i minst 90 dagar (3 månader) och max 360 dagar (12 månader) per utbildningsnivå 
 • inte har varit på Erasmusutbyte eller -praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)
 • upprättar en studieplan, ett så kallat Learning Agreement, innan mobilitetsperioden
 • får utbytesstudierna tillgodoräknade vid Stockholms universitet
 • signerar ett stipendieavtal, Grant Agreement, innan mobiliteten påbörjas
 • gör ett språktest innan och efter ditt utbyte
 • besvarar en elektronisk enkät efter avslutat utbyte
 • lämnar in ett närvarointyg, Certificate of Attendance, efter avslutat utbyte
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet

Observera att dessa endast är grundvillkoren för Erasmus+ och att institutionerna kan ha ytterligare villkor till exempel vad gäller tidigare studier. Vänd dig därför till utbyteskoordinatorn på din institution för att höra efter vilka möjligheter som finns för just dig.

Kontaktuppgifter till institutionernas koordinatorer hittar du här

Alla studenter som åker på utbytesstudier via Erasmus+ beviljas ett stipendium, givet att villkoren är uppfyllda. När du har tilldelats en plats genom Erasmus+ av din institution ska du fylla i ett stipendieformulär.

Mer information och instruktioner för detta hittar du här

Europeiska unionens medlemsstater*, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Turkiet och Storbritannien.

*Inklusive följande regioner: Anguilla, Aruba, Ascension, Azorerna, Bermuda, Bonaire, Brittiska Antarktisterritoriet, Brittiska territoriet i Indiska oceanen, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Curaçao, Falklandsöarna, Franska Guyana, Franska Polynesien, Franska syd- och Antarktisterritorier, Grönland, Guadeloupe, Mayotte, Montserrat, Madeira, Nederländska Antillerna, Nya Kaledonien, Pitcairnöarna, Réunion, Saba, Saint Barthelemy, Sint Eustatius, Saint Martin, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna, Sankta Helena, Tristan da Cunha, Saint-Pierre och Miquelon, Turks- och Caicosöarna, Wallis- och Futunaöarna.

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020, men kommer att delta i Erasmus+ programperioden 2014-2020 ut, som pågår till och med 2022.
Förutsatt att det finns ett avtal och stipendiemedel kvar, kan studenter och praktikanter delta i mobiliteten till och med 2022.

Intresserad av utbytesstudier i Storbritannien?

Oavsett om Storbritannien deltar i Erasmusprogrammet eller ej kan det finnas möjlighet att göra ett utbyte i landet. Kontakta din institution för att höra vilka möjligheter som finns för dig.

Hitta samtliga utbyteskoordinatorer här

Studentvisum och uppehållstillstånd

Efter den 31 december 2020 krävs studentvisum för studenter som ska studera i Storbritannien längre än 6 månader. För studenter som ska studera i Storbritannien kortare än 6 månader krävs inget visum. Detta gäller även för studenter som gör utbytesstudier inom Erasmus+. Studenter som ska göra praktik inom Erasmus+ i Storbritannien behöver ansöka om visum.

Hitta information om visumprocessen för Storbritannien här.

Du kommer också att få göra ett obligatoriskt språktest innan och efter ditt utbyte. Det finns även möjlighet att göra språkkurser online i vissa språk.

Mer information om språktester och kurser hittar du här

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. 

Det är möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen.

Med merkostnader menas de ökade omkostnader som du eller lärosätet får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, medicinsk uppföljning eller fysioterapiläkarundersökning i värdlandet. 

Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning (199 Kb)

Om du genomför ett utbyte och har medföljande barn finns möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium. Tillägget är på 200 euro extra per månad på den ordinarie stipendiesumman.

Kontakta Gruppen för internationell mobilitet för mer information om hur ansökan går till: erasmusutbyte@su.se

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet genom Erasmus+ Traineeship att få praktisera eller göra datainsamling eller exjobb vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmus+. 

Läs mer om att praktisera utomlands här

Vid frågor kring Erasmus+ och/eller stipendiet för Erasmus+ kontakta: erasmusutbyte@su.se

På denna sida