Stockholms universitet

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation gällande utbytesstudier vid Stockholms universitet.

 

På varje institution finns en utbyteskoordinator som du kan ta kontakt med för att undersöka dina möjligheter till utlandsstudier. 

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

 

De centrala utbytesplatserna, inklusive Civis Erasmus+, north2north och Nordlys Erasmus+,  administreras av Studentavdelningen.
Besöksadress: Studenthuset, plan 2, Universitetsvägen 2B

E-post: studentutbyte@su.se

Drop-in via Zoom

På vår drop-in kan du träffa en internationell handläggare. Är det många som behöver rådgivning blir du placerad i kö. 

Tisdagar: 11.00 – 13.00

Torsdagar: 14.00 – 16.00

Drop-in via Zoom

 

Stipendier för Erasmus+ administreras av Studentavdelningen.
Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: erasmusutbyte@su.se

 

Stipendier för Minor Field Studies administreras av Studentavdelningen.
Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: mfs@su.se

Frågor som gäller projektet besvaras av ansvarig MFS-handläggare på respektive institution: 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

På denna sida