Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

 

Examenskrav

 • Lokala examensbeskrivningar – gäller för dig som påbörjat dina studier inom huvudområdet HT16 eller senare. Här hittar du listan på huvudområden och de tillhörande lokala examensbeskrivningarna:

Lokala examensbeskrivningar

 • Vilka examensregler gäller för dig som börjat studera huvudområdet innan H16? 

Examensregler

 • Yrke- och lärarexamen – Du som är antagen och har slutfört ett yrkes- eller lärarprogram enligt utbildningsplan uppfyller examenskraven för den examen programmet ska leda till.

Examensregler

 

Så ansöker du om examen

Studenter tittar på varandra och ler.
Foto: Viktor Gårdsäter

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet, här hittar du information om hur du gör din ansökan.

Ansök om examen

 

Att ta en examen i våra ämnen

Är du intresserad av att läsa idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap och vill att dina studier ska leda till en kandidatexamen? Då finns det två vägar att gå – läsa ett kandidatprogram eller bygga din egen kandidatexamen av fristående kurser.

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (hp).

För kandidatexamen krävs

 • minst 90 högskolepoäng utgörs av studier med fördjupning inom ett huvudområde
 • att studierna inom huvudområdet inkluderar ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng

Institutionen för kultur och estetik ger tre egna kandidatprogram:

Kandidatprogram vid andra institutioner med våra ämnen som huvudområde

Du kan välja att läsa ett kandidatprogram på 180 hp där det ämne du är mest intresserad av finns som ett valbart huvudområde.

 • Inom Kulturvetarprogrammet, 180 hp, som ges vid Historiska institutionen, kan du välja att ha idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap som huvudområde.
 • Inom Kandidatprogram för museer och kulturarv, 180 hp, som ges vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap kan du välja att ha konstvetenskap som huvudområde.

Du kan också bygga din egen kandidatexamen. Då ska du läsa kurser inom ditt huvudområde omfattande 90 hp och innefattande en kandidatkurs med examensarbete.

I praktiken innebär det att du, i det ämne du vill ha som huvudområde, ska läsa en grundkurs om 30 hp, en fortsättningskurs om 30 hp och en kandidatkurs om 30 hp. Sedan ska du komplettera med fritt valda kurser i andra ämnen så att det blir 180 hp tillsammans – du kan kombinera kurser från alla fakulteter och dina valmöjligheter är stora. Du kan med fördel läsa dina breddningsämnen före du läser kandidatkursen i ditt huvudämne.

En avslutad kandidatexamen gör dig behörig att läsa vidare på avancerad nivå på något av våra masterprogram inom institutionens huvudområden Konstvetenskap, Kulturarvsstudier, Curating, Litteraturvetenskap, Idéhistoria, Musikvetenskap och Teatervetenskap.

Examensbevis

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. Detta gör du på universitetets examensenhet.

Läs mer om examensbevis och ansök om examen

På avancerad nivå kan du avlägga en magisterexamen om ett års avancerade studier eller en masterexamen om två års avancerade studier. Du söker till ett masterprogram för studier på avancerad nivå. Det finns möjlighet till etappavgång efter första hälften av programmet. Då kan du också få ut en magisterexamen.

Studenter sitter i en grupp på golvet och pratar.
Foto: Viktor Gårdsäter / Stockholms universitet

Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 60 högskolepoäng.

En magisterexamen ska

 • huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå
 • omfatta kurser om minst 30 högskolepoäng inom ett huvudområde
 • inkludera ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng.

En masterexamen ska

 • huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå
 • omfatta kurser om minst 60 högskolepoäng inom ett huvudområde
 • inkludera ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng inom eller två självständiga examensarbeten om vardera 15 högskolepoäng inom huvudområdet

För både magister- och masterexamen gäller följande:

 • Bedömningen om kurser från grundnivå eller kurser utanför huvudområdet kan medtagas i en examen på avancerad nivå görs av den institution där du skriver ditt självständiga examensarbete på avancerad nivå.
 • För att du ska kunna få ut en magister- eller masterexamen krävs att du först avlagt en kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
 • Observera att du inte kan inkludera en kurs som ingår i din tidigare examen på grundnivå i din examen på avancerad nivå.

Examensbevis

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. Detta gör du på universitetets examensenhet.

Läs mer om examensbevis och ansök om examen

Examensbestämmelser, ansökningsblanketter, kontaktuppgifter samt frågor och svar hittar du på sidan för examensärenden.

 

Tidigare student

Har du läst vid Stockholms universitet? Visste du att du är en alumn? Gå med i Stockholms universitets alumnnätverk för att hålla kontakten med universitetet och tidigare kursare.

Ordet alumn kommer av latinets alumnus, som betyder lärjunge eller skyddsling. Idag används alumn i betydelsen av tidigare studenter från universitet eller högskola. Stockholms universitets alumnnätverk är till för dig som tidigare har studerat hos oss och som vill behålla kontakten med universitetet och tidigare kursare.

Möt alumner från Institutionen för kultur och estetik

Människor i rörelse på campus. Foto: Jens Olof Lasthein

Som medlem får du bland annat:

 • inbjudningar till träffar, föreläsningar och seminarier
 • möjlighet att återknyta kontakten med kursare
 • universitetets digitala nyhetsbrev 11 ggr/år
 • möjlighet till kontakt och företagsrådgivning vid Innovationskontoret och SU Inkubator

www.su.se/alumn

 

Kontakt

Studentexpedition
Studievägledare Idéhistoria, Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen, Teatervetenskap
Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Studievägledare Musikvetenskap
Studierektor Idéhistoria
Administrativ studierektor Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Pedagogisk studierektor Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Studierektor Litteraturvetenskap
Studierektor Musikvetenskap
Studierektor Teatervetenskap
På denna sida