Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik

Programmet ger dig en gedigen teoretisk grund och du får en god kunskap om hur begreppet dramaturgi kan tillämpas inom dagens scenkonst. Du får kunskaper om dramat som genre, sett både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv, och om vilka estetiska ideal och debatter som har påverkat dramats och scenkonstens utveckling.

Kandidatprogrammet ger Dig kunskaper om scenkonst och om dramat som genre, sett ur ett historiskt perspektiv, samt om vilka estetiska ideal, debatter och kritik som har inverkat på scenkonstens utveckling.

Programmet ger Dig en gedigen teoretisk grund och Du får en god kunskap om hur begreppet dramaturgi kan tillämpas inom dagens scenkonst. Utbildningen syftar till att ge en god förmåga att göra avancerade analyser av scenkonst, såväl historiska som samtida, samt till att ge en bred kunskap om vilken roll scenkonstens kritik har spelat, både ur ett samtida och ur ett historiskt perspektiv.

Huvuddelen av studierna bedrivs vid institutionen för Kultur och estetik, teater- och dansvetenskap, men med möjlighet att studera vid andra institutioner. I utbildningen ingår även en praktikperiod.

Utbildningen vänder sig till redan verksamma inom scenkonsten eller media, men är även en utmärkt grund för den som vill bli t.ex. skådespelare, regissör, dramaturg, kulturjournalist eller kritiker

För schema och litteraturlistor, klicka dig vidare till respektive kurs under Programöversikt.

 • Programöversikt

  Förutom tre programspecifika kurser om dramaturgi, läser du föreställningsanalys, teaterhistoria, om svensk teater och om scenkonstkritik. Huvuddelen av studierna bedrivs vid Institutionen för kultur och estetik, men programmet ger utrymme för att komplettera med andra ämnen, som exempelvis: litteraturvetenskap, konstvetenskap, filosofi och barnkultur med mera.

  Du kan även välja att läsa kurser vid andra universitet både i Sverige och utomlands.

  År 1

  Termin 1 (Hösten)

  Termin 2 (Våren)

  År 2

  Termin 3 (Hösten)

  Första halvan

  Andra delen av termin 3 och hela termin 4 (Våren)

  Förslag till valfria kurser om sammanlagt 45 hp inom följande områden:

  • Barnkultur
  • Dansvetenskap
  • Filmvetenskap
  • Filosofi
  • Idéhistoria
  • Konstvetenskap
  • Litteraturvetenskap
  • Musikvetenskap
  • Nordiska språk
  • Teater- och dansvetenskap 

  År 3

  Termin 5 (Hösten)

  • Praktik i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik, 15 hp (huvudområde teatervetenskap)
   Institutionen ordnar inte praktikplats, det får du göra själv, men vi ger dig råd och stöd. Praktiken ger dig tillfälle att konkret tillämpa de kunskaper som du fått under utbildningen och ger dig en god erfarenhet av scenkonstens villkor, både vad gäller konstnärliga mål och produktionsförhållanden.
  • Dansanalys 15 hp (huvudområde teatervetenskap) alternativt valfria kurser

  Termin 6 (Våren)

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)
  • Fördjupningsstudium 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)
  • Examensarbete 15 hp (huvudområde teatervetenskap)
 • Så ansöker du

  Programmet startar höstterminer.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Lovisa Adlersfeld är student vid kandidatprogrammet i teatervetenskap.

  Lovisa Adlersfeld

  Efter examen vill hon antingen jobba med dramaturgi, regi inom scenkonst, eller vidareutbilda sig och forska om scenkonst och kultur.

  Vad innebär det att läsa teatervetenskap, vad får ni göra?
  –Att läsa teatervetenskap innebär att studera vår samtid och vår historia utifrån ett scenkonst-perspektiv. Vi får lära oss vad scenkonsten haft för funktion och karaktär i olika kontexter och tider och fördjupar oss i olika byggstenar utav scenkonsten och teatern som till exempel dramaturgi. Vi får öva oss i att utmana våra egna perception av vad teater och scenkonst är och vad denna har för roll genom att och se föreställningar, diskutera dessa och teorier kring scenkonst. Vi tar även del av historieskrivning genom att själva skriva om teater och scenkonst och skriva föreställningsanalyser.

  Varför ska man läsa teatervetenskap, tycker du?
  –För att det är ett viktigt och intressant filter att titta på vår värld genom. Vår scenkultur berättar om vår historia och vår värld. Det rör oss alla precis som kultur rör oss alla. Nästan alla konsumerar idag kultur på något sätt och läsa teatervetenskap ger oss bland annat verktyg för att kunna diskutera vår samtida kultur och ger oss en ökad förståelse för vår värld. Det som tagit plats på teatern i historien har speglat tidigare samhällen precis som vår samtida scenkonst och teater speglar vårt samhälle idag.

  Finns det något med din utbildning som har överraskat dig?
  –Den successivt ökande känslan av en fördjupad förståelse av världen under utbildningen och hur aktuellt ämnet känns i nuläget.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Efter utbildningen har du både en bred och en djup kunskap om scenkonstens villkor och möjligheter.

  Utbildningen är i första hand inte någon yrkesutbildning, men är en god grund för dig som vill arbeta konstnärligt, journalistiskt eller som administratör.

  Här berättar några av våra tidigare studenter om hur de har haft nytta av sina studier i teatervetenskap.

 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap
  Studentexpedition