Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik

Programmet ger dig en gedigen teoretisk grund och du får en god kunskap om hur begreppet dramaturgi kan tillämpas inom dagens scenkonst. Du får kunskaper om dramat som genre, sett både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv, och om vilka estetiska ideal och debatter som har påverkat dramats och scenkonstens utveckling.

Kandidatprogrammet ger dig kunskaper om scenkonst och om dramat som genre, sett ur ett historiskt perspektiv, samt om vilka estetiska ideal, debatter och kritik som har inverkat på scenkonstens utveckling.

Utbildningen syftar till att ge en god förmåga att göra avancerade analyser av scenkonst, såväl historiska som samtida, samt till att ge en bred kunskap om vilken roll scenkonstens kritik har spelat, både ur ett samtida och ur ett historiskt perspektiv.

Praktik ingår

Huvuddelen av studierna bedrivs vid Institutionen för kultur och estetik, teatervetenskap, men med möjlighet att studera vid andra institutioner. I utbildningen ingår även en praktikperiod.

Utbildningen vänder sig till redan verksamma inom scenkonsten eller media, men är även en utmärkt grund för den som vill bli till exempel skådespelare, regissör, dramaturg, kulturjournalist eller kritiker.

För schema och litteraturlistor, klicka dig vidare till respektive kurs under Programöversikt.

 • Programöversikt

  Förutom tre programspecifika kurser om dramaturgi, läser du föreställningsanalys, teaterhistoria, om svensk teater och om scenkonstkritik. Huvuddelen av studierna bedrivs vid Institutionen för kultur och estetik, men programmet ger utrymme för att komplettera med andra ämnen, som exempelvis: litteraturvetenskap, konstvetenskap, filosofi och barnkultur med mera.

  Du kan även välja att läsa kurser vid andra universitet både i Sverige och utomlands.

  År 1

  Termin 1 (Hösten)

  Termin 2 (Våren)

  År 2

  Termin 3 (Hösten)

  Termin 4 (Våren)

  Under hela termin 4 och halva termin 5 läses valbara kurser om totalt 60 hp, alternativt en eller en och en halv termins utlandsstudier.

  Förslag till valfria kurser:

  • Barnkultur
  • Dansvetenskap
  • Filmvetenskap
  • Filosofi
  • Idéhistoria
  • Konstvetenskap
  • Litteraturvetenskap
  • Musikvetenskap
  • Nordiska språk
  • Teatervetenskap

  År 3

  Termin 5 (Hösten)

  Kurserna under termin 5 kan läsas i valfri ordning.

  • Valfria kurser om 15 hp eller utlandsstudier
  • Praktik i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik, 15 hp (huvudområde teatervetenskap)
   Institutionen ordnar inte praktikplats, det får du göra själv, men vi ger dig råd och stöd. Praktiken ger dig tillfälle att konkret tillämpa de kunskaper som du fått under utbildningen och ger dig en god erfarenhet av scenkonstens villkor, både vad gäller konstnärliga mål och produktionsförhållanden.

  Termin 6 (Våren)

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)
  • Fördjupningsstudium 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)
  • Examensarbete 15 hp (huvudområde teatervetenskap)
 • Så ansöker du

  Programmet startar höstterminer.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Lovisa Adlersfeld är student vid kandidatprogrammet i teatervetenskap.

  Lovisa Adlersfeld

  Efter examen vill hon antingen jobba med dramaturgi, regi inom scenkonst, eller vidareutbilda sig och forska om scenkonst och kultur.

  Vad innebär det att läsa teatervetenskap, vad får ni göra?
  –Att läsa teatervetenskap innebär att studera vår samtid och vår historia utifrån ett scenkonst-perspektiv. Vi får lära oss vad scenkonsten haft för funktion och karaktär i olika kontexter och tider och fördjupar oss i olika byggstenar utav scenkonsten och teatern som till exempel dramaturgi. Vi får öva oss i att utmana våra egna perception av vad teater och scenkonst är och vad denna har för roll genom att och se föreställningar, diskutera dessa och teorier kring scenkonst. Vi tar även del av historieskrivning genom att själva skriva om teater och scenkonst och skriva föreställningsanalyser.

  Varför ska man läsa teatervetenskap, tycker du?
  –För att det är ett viktigt och intressant filter att titta på vår värld genom. Vår scenkultur berättar om vår historia och vår värld. Det rör oss alla precis som kultur rör oss alla. Nästan alla konsumerar idag kultur på något sätt och läsa teatervetenskap ger oss bland annat verktyg för att kunna diskutera vår samtida kultur och ger oss en ökad förståelse för vår värld. Det som tagit plats på teatern i historien har speglat tidigare samhällen precis som vår samtida scenkonst och teater speglar vårt samhälle idag.

  Finns det något med din utbildning som har överraskat dig?
  –Den successivt ökande känslan av en fördjupad förståelse av världen under utbildningen och hur aktuellt ämnet känns i nuläget.

  Möt våra lärare

  Teatern har varit en multimedial konstform i några tusen år, som ständigt utvecklas. Ser man i historien så har teatern spelat en viktig politisk roll. Vilken roll spelar den idag när den samhälleliga utvecklingen ständigt ställer nya frågor på sin spets?

  Rikard Hoogland, docent i teatervetenskap. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet.

  Rikard Hoogland är docent och undervisar på flera kurser i teatervetenskap. Han forskar om fria teatergrupper, svensk teater under inledningen av 1900-talet, svensk samtida teater, Berthold Brecht och nutida teaterregi.

  Vad ger det en att studera teatervetenskap?

  –Det som gör teatervetenskap så spännande är att scenkonst innehåller en mängd olika konstnärliga uttryck: bild, gestaltning, representation, text, rörelse. Det har varit en multimedial konstform i några tusen år, som ständigt utvecklas. Inte minst intressant är relationen till publiken och samhället. Ser man i historien så har teatern spelat en viktig politisk roll. Vilken roll spelar den idag när den samhälleliga utvecklingen ständigt ställer nya frågor på sin spets?
  Att studera hos oss ger nya perspektiv och en förmåga att se och analysera sammanhang. Att gå på scenkonst – teater, dans, performance, cirkus – blir en mycket rikare och mer utmanande upplevelse efter att du har studerat hos oss.

  Blir man skådespelare om man läser teatervetenskap?

  –Nej, men det är många skådespelare, regissörer, scenografer har börjat med att studera teatervetenskap, det ger en bra grund för fortsatt specialistutbildning.

  Vad kan man jobba med efter att ha läst teatervetenskap?

  –När man ser var våra tidigare studenter har hamnat i yrkeslivet så är det många som arbetar inom olika funktioner inom teatern och även inom kulturadministration eller -journalistik. Av att studera teatervetenskap, genom att analysera föreställningar, texter, och dramaturgi får du en uppövad analytisk förmåga som är en tillgång i många olika yrken.

  Richard Hooglands forskning

  Möt våra alumner

  Farnaz Arbabi
  Farnaz Arbabi. Foto: Mats Bäcker

  Scenkonstregissören och dramatikern Farnaz Arbabi är konstnärlig ledare vid teatern Unga Klara, nationell scen för barn och unga. Hon läste Teatervetenskap I och II, och har också studerat filmvetenskap, pedagogik, kreativt skrivande, journalistik och har en kandidatexamen i teaterregi.

  –Utöver all kunskap jag fick så var det underbart att få ägna sig åt teater i ett helt år! Dessutom träffade jag vänner för livet, och många som senare blev mina medarbetare och kollegor.

  Vad gav teatervetenskapen dig?
  –Verktyg för att analysera teater, förståelse för scenkonst i olika kulturer och delar av världen samt fördjupning i intressanta konstnärsskap. Och så får man se en herrans massa scenkonst!


  Anna Karinsdotter
  Anna Karinsdotter. Foto: Markus Gårder

  Anna Karinsdotter är teaterchef för Drottningholms Slottsteater. Hon har en fil mag i teatervetenskap med dansinriktning.

  Vad gav utbildningen dig?
  –En fantastisk kunskapsbank och ett rikt kontaktnät som jag använder än idag.

  Varför ska man läsa teatervetenskap?
  –Teatern är en kommentar, referent och spegling av samhället.
  Man ska läsa teatervetenskap för att få verktyg för att förstå alla parametrar som tillsammans skapar scenkonst (publiken ser bara toppen på isberget, men helheten behöver vara på plats för att slutresultatet ska fungera).
  Man ska läsa teatervetenskap för att lära sig analysera scenkonst, vad är det som gör att jag uppfattar något som bra eller dåligt?
  Man ska läsa teatervetenskap för att få den historiska tidslinjen som samtiden ofta refererar till och påverkas av.
  Inom teatervetenskapen finns: teater, konst (scenografi), musik (opera), litteratur (dramatik och libretto), arkitektur (teaterhusen) och dans. Du får som student lära dig helheten.

  Anna Karinsdotter har även läst musikvetenskap, konstvetenskap, religionsvetenskap, filosofisk estetik och en termin japanska.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Vår utbildning ger dig en bra grund om du vill arbeta konstnärligt, bli kulturskribent eller vara administrativt verksam inom teater- och kulturområdet. När du får goda kunskaper i teatervetenskap så utvecklar du en utmärkt förmåga att analysera och uttrycka dig tydligt och strukturerat.

  Våra tidigare studenter arbetar idag som exempelvis regissörer, teaterchefer, dramaturger, dansare, kulturadministratörer, gymnasielärare, musiker, skådespelare, recensenter, bibliotekarier, forskare, dramatiker, producenter och redaktörer inom olika medier.

 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap
  Studieadministratör Musikvetenskap