Go to this page on our english site

Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik

 • 180 hp

Programmet ger dig en gedigen teoretisk grund och du får en god kunskap om hur begreppet dramaturgi kan tillämpas inom dagens scenkonst. Du får kunskaper om dramat som genre, sett både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv, och om vilka estetiska ideal och debatter som har påverkat dramats och scenkonstens utveckling.

Utbildningen ska ge dig en god förmåga att göra avancerade analyser av scenkonst, såväl historisk som samtida, samt ger en bred kunskap om vilken roll scenkonstens kritik har spelat och hur den har förändrats i ett nytt medieklimat.

Du kommer att utveckla en god förmåga att se och analysera hur scenkonst kommunicerar med publiken, och hur ett samspel mellan olika sceniska uttryck kan byggas upp.

Utbildningen leder till en examen i Teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkonstkritik.

 • Programöversikt

  Förutom tre programspecifika kurser om dramaturgi, läser du föreställningsanalys, teaterhistoria, om svensk teater och om scenkonstkritik. Huvuddelen av studierna bedrivs vid Institutionen för kultur och estetik, men programmet ger utrymme för att komplettera med andra ämnen, som exempelvis: litteraturvetenskap, konstvetenskap, filosofi och barnkultur med mera.

  Du kan även välja att läsa kurser vid andra universitet både i Sverige och utomlands.

  År 1

  Termin 1 (Hösten)

  Termin 2 (Våren)

  • Teaterhistoria II, 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)
  • Teater i Sverige, 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)
  • Dramaturgi II, 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)
  • Uppsats, 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)

  År 2

  Termin 3 (Hösten)

  Första halvan

  • Dramaturgi III, 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)
  • Scenkonstkritik, 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)

  Andra delen av termin 3 och hela termin 4 (Våren)

  Förslag till valfria kurser om sammanlagt 45 hp inom följande områden:

  • Barnkultur
  • Dansvetenskap
  • Filmvetenskap
  • Filosofi
  • Idéhistoria
  • Konstvetenskap
  • Litteraturvetenskap
  • Musikvetenskap
  • Nordiska språk
  • Teater- och dansvetenskap 

  År 3

  Termin 5 (Hösten)

  • Praktik i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik, 15 hp (huvudområde teatervetenskap)
   Institutionen ordnar inte praktikplats, det får du göra själv, men vi ger dig råd och stöd. Praktiken ger dig tillfälle att konkret tillämpa de kunskaper som du fått under utbildningen och ger dig en god erfarenhet av scenkonstens villkor, både vad gäller konstnärliga mål och produktionsförhållanden.
  • Dansanalys 15 hp (huvudområde teatervetenskap) alternativt valfria kurser

  Termin 6 (Våren)

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)
  • Fördjupningsstudium 7,5 hp (huvudområde teatervetenskap)
  • Examensarbete 15 hp (huvudområde teatervetenskap)
 • Så ansöker du

  Programmet startar höstterminer.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

 • Arbetsmarknad och karriär

  Efter utbildningen har du både en bred och en djup kunskap om scenkonstens villkor och möjligheter.

  Utbildningen är i första hand inte någon yrkesutbildning, men är en god grund för dig som vill arbeta konstnärligt, journalistiskt eller som administratör.

  Här berättar några av våra tidigare studenter om hur de har haft nytta av sina studier i teatervetenskap.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen