Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Uppsats

  • 7,5 hp

Kursen bygger vidare på de färdigheter som de föregående kurserna har gett, men med en större betoning på förmågan att självständigt formulera en frågeställning och att kunna behandla denna inom ramen för en vetenskapligt utformad uppsats.

I kursen ingår att kritiskt läsa och diskutera en annan uppsats.

  • Kursupplägg

    Undervisning

    Undervisning sker i form av föreläsningar, handledning, uppsatsseminarier, deltagande i uppsatsventilering vid ett seminarium, samt opponering på en annan uppsats. Undervisningen är obligatorisk.

    Examination

    Kursen examineras genom framställande av en uppsats, samt genom att opponera på en annan uppsats.

  • Kontakt

    Studievägledare

    studievagledare@teater.su.se