Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Uppsats

Kursen bygger vidare på de färdigheter som de föregående kurserna har gett, men med en större betoning på förmågan att självständigt formulera en frågeställning och att kunna behandla denna inom ramen för en vetenskapligt utformad uppsats.

I kursen ingår att kritiskt läsa och diskutera en annan uppsats.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, handledning, uppsatsseminarier, deltagande i uppsatsventilering vid ett seminarium, samt opponering på en annan uppsats. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom framställande av en uppsats, samt genom att opponera på en annan uppsats.

  Examinator

  Våren 2023

  Christina Svens, universitetslektor
  Sandra Grehn, timlärare

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledning.ike@su.se