Interkulturell och postkolonial teater och performance, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att förmedla kunskaper om teater, dans och performance utanför det eurocentriska, kulturella området, både utifrån ett historiskt och ett samtida perspektiv. Kursen syftar vidare till att ge studenter en förståelse för postkolonial teori och dess relevans för teatervetenskapliga studier. Med hjälp av konkreta exempel av genrer, praktiker och föreställningar illustreras och problematiseras geopolitiska maktförhållanden i relation till teatervetenskapen. Vidare diskuterar kursen aktuella frågeställningar kring representationen av

etnicitet och kulturell mångfald.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen