Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Interkulturell och postkolonial teater och performance

Kursen syftar till att förmedla kunskaper om teater, dans och performance utanför det eurocentriska, kulturella området, både utifrån ett historiskt och ett samtida perspektiv.

Här får du en förståelse för postkolonial teori och dess relevans för teatervetenskapliga studier. Med hjälp av konkreta exempel av genrer, praktiker och föreställningar illustreras och problematiseras geopolitiska maktförhållanden i relation till teatervetenskapen. Kursen diskuterar också aktuella frågeställningar kring representationen av etnicitet och kulturell mångfald.