Interkulturell och postkolonial teater och performance, 7,5 hp