Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Interkulturell och postkolonial teater och performance

Kursen syftar till att förmedla kunskaper om teater, dans och performance utanför det eurocentriska, kulturella området, både utifrån ett historiskt och ett samtida perspektiv.

Här får du en förståelse för postkolonial teori och dess relevans för teatervetenskapliga studier. Med hjälp av konkreta exempel av genrer, praktiker och föreställningar illustreras och problematiseras geopolitiska maktförhållanden i relation till teatervetenskapen. Kursen diskuterar också aktuella frågeställningar kring representationen av etnicitet och kulturell mångfald.

 • Kursupplägg

  Kursen går på dagtid och börjar period 2.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Examinationen består av muntliga redovisningar i seminarier och en skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Dirk Gindt, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap
  Studentexpedition