Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Dramaturgi III

Kursen ger en orientering i kulturstudier samt diskuterar och reflekterar över hur olika teorier kan tillämpas i en analys av kulturella uttryck och företeelser.

Under kursen diskuterar vi hur olika kulturteorier kan tillämpas i en analys av en scenkonstföreställning.

Kursen vidgar perspektivet i relation till kurserna dramaturgi I och II, och sätter in teaterhändelsen i olika kulturella och sociala kontexter. I kursen diskuterar vi också hur begreppet dramaturgi kan tillämpas i en analys av olika kulturella uttryck och företeelser.

Kursen ingår i vårt kandidatprogram med inriktning mot dramaturgi och scenkritik.