Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dramaturgi III

Kursen ger en orientering i kulturstudier samt diskuterar och reflekterar över hur olika teorier kan tillämpas i en analys av kulturella uttryck och företeelser.

Under kursen diskuterar vi hur olika kulturteorier kan tillämpas i en analys av en scenkonstföreställning.

Kursen vidgar perspektivet i relation till kurserna dramaturgi I och II, och sätter in teaterhändelsen i olika kulturella och sociala kontexter. I kursen diskuterar vi också hur begreppet dramaturgi kan tillämpas i en analys av olika kulturella uttryck och företeelser.

Kursen ingår i vårt kandidatprogram med inriktning mot dramaturgi och scenkritik.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Examinationen består av muntliga redovisningar under seminarier och av grupparbete, samt en skriftligt analysuppgift i form av en hemskrivning.

  Examinator

  Höstterminen 2021:

  Kursansvarig: Barbro Sigfridsson Examinator: Barbro Sigfridsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se