Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Dramaturgi II

Kursens fördjupar och utvecklar problemställningar som tas upp i kursen Dramaturgi, 7,5 hp. Syftet är att problematisera begreppet dramaturgi i relation till den samtida scenkonsten.

Kursens fördjupar och utvecklar problemställningar som tas upp i kursen Dramaturgi I. Syftet är att problematisera begreppet dramaturgi i relation till samtida scenkonst. Kursen diskuterar på vad sätt dramaturgi är ett användbart begrepp inom praktiken och i forskningen om scenkonst.

Vi arbetar med att göra dramaturgiska analyser av uppsättningar med särskilt fokus på rum, rörelse och kropp. Under kursen diskutera vi vad yrkesrollen dramaturg kan omfatta, och hur den skiftar i olika sammanhang.