Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dramaturgi II

 • 7,5 hp

Kursens fördjupar och utvecklar problemställningar som tas upp i kursen Dramaturgi, 7,5 hp. Syftet är att problematisera begreppet dramaturgi i relation till den samtida scenkonsten.

Kursen diskuterar på vad sätt dramaturgi både är ett användbart begrepp inom praktiken och i forskning om scenkonst. Under kursen diskuteras vad yrkesrollen dramaturg kan omfatta.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Examinationen består av muntliga redovisningar i seminarier och två skriftligt redovisade analysuppgifter i form av hemskrivningar

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se