Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dramaturgi II

Kursens fördjupar och utvecklar problemställningar som tas upp i kursen Dramaturgi, 7,5 hp. Syftet är att problematisera begreppet dramaturgi i relation till den samtida scenkonsten.

Kursens fördjupar och utvecklar problemställningar som tas upp i kursen Dramaturgi I. Syftet är att problematisera begreppet dramaturgi i relation till samtida scenkonst. Kursen diskuterar på vad sätt dramaturgi är ett användbart begrepp inom praktiken och i forskningen om scenkonst.

Vi arbetar med att göra dramaturgiska analyser av uppsättningar med särskilt fokus på rum, rörelse och kropp. Under kursen diskutera vi vad yrkesrollen dramaturg kan omfatta, och hur den skiftar i olika sammanhang.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Examinationen består av muntliga redovisningar i seminarier och två skriftligt redovisade analysuppgifter i form av hemskrivningar

  Examinator

  Våren 2022

  Barbro Sigfridsson, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se