Stockholms universitet

Anmälnings- och studieavgifter

Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Du som är svensk medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Interiör i Studenthuset Fotograf: Eva Dalin
 
 

Anmälningsavgift och studieavgift 

Anmälningsavgiften är 900 svenska kronor och den betalas i samband med att du anmäler dig. Anmälningsavgiften återbetalas inte om kursen ställs in.
Studieavgifternas storlek varierar mellan olika kurser och program. Avgiften framgår på ansvarig institutions webbsida för respektive kurs eller program.

 

Undantag från att betala anmälningsavgift och studieavgift 

Du är inte skyldig att betala anmälningsavgift och studieavgift om du:

  • har permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier
  • har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier och innan detta upphörde att gälla har ansökt om fortsatt uppehållstillstånd. Undantaget gäller om du sökte det fortsatta uppehållstillståndet på samma grund som det tidigare eller med stöd av någon bestämmelse i lagen 2016:752, och Migrationsverket ännu inte har fattat beslut i ärendet
  • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige
  • är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige.
  • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige
  • har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige för andra skäl än studier
  • är utbytesstudent (du är inte skyldig att betala för de kurser som du läser inom utbytesprogrammet)
  • är antagen som doktorand (du är inte skyldig att betala för de kurser som du läser inom din forskarutbildning)

Mer information om anmälnings- och studieavgifter finns under på Universityadmissions.se

Fees and scholarships - Universityadmissions.se 

 

Kontakt

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

På denna sida