Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik

Kursen utgörs av en handledd praktik vid någon teater eller inom annan relevant del av kultursektorn. På praktikplatsen får studenten tillämpa praktiska och analytiska färdigheter som introducerats tidigare under utbildningen.

Studenten ansvarar själv för att skaffa en arbetsplats för sin praktik och den ska godkännas av kursansvarig. En handledare utses på praktikplatsen. Praktiken ska omfatta en sammanhängande period om sju veckor och ska genomföras på heltid utan avbrott.

Under kursens seminarier och i praktikrapporten tränas studentens förmåga att reflektera över sambandet mellan den kompetens hen förvärvat under utbildningen och praktikområdets teoretiska och praktiska arbetsuppgifter och problem.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Praktiken är en undervisningsplats. Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och genomför relevanta uppgifter. Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen och genom seminarier på institutionen.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig praktikrapport.

  Examinator

  Höstterminen 2024
  Rikard Hoogland, universitetslektor
  Christina Svens, universitetslektor
  Rebecca Brinch, universitetslektor 

 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap