Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teatervetenskap I

Kursen Teatervetenskap 1 är en introduktion till ämnet teatervetenskap. Den ger grundläggande kunskaper om teaterhistoria, föreställningsanalys, dramaturgi och samtida scenkonst.

Teatervetenskap 1 utgår från scenkonst i bred mening och omfattar flera olika scenkonstnärliga genrer, stilar och estetiska uttryck i det förflutna och i vår egen samtid. Kursen följer utvecklingen inom scenkonsten mycket nära och bjuder in scenkonstnärer som gästföreläsare. Kursen tar även upp scenkonstens relation till det omgivande samhället och erbjuder på så sätt en möjlighet för studenter att fördjupa sig i den levande scenkonstens rika tradition och händelserika nutid.

Skådespelare på scenen
Fotograf: Sara P. Borgström, Lammungarnas fest, Unga Klara
 • Kursupplägg

  Terminen börjar med två kurser i teaterhistoria. Den första kursen behandlar äldre teaterhistoria, till moderna teaterns genombrott. Den andra kursen handlar om modernismens genombrott, den postmoderna scenkonsten och performancekonst. Den tredje kursen tar upp hur man gör en föreställningsanalys, vilka metoder och teorier som tillämpas. Den fjärde kursen diskuterar olika aspekter av begreppet dramaturgi, ur såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv.

  Delkurser

  Teaterhistoria I, 7.5 hp
  Kursen behandlar äldre teaterhistoria fram till den moderna teaterns genombrott. Kursen tar upp produktionsförhållanden, genrer, spelstil och olika samtida, centrala diskussioner om scenkonstens funktion och roll.

  Teaterhistoria II, 7.5 hp
  Kursen behandlar modernismens genombrott, den postmoderna scenkonsten och performancekonst. Utifrån olika perspektiv diskuteras gestaltning, produktionsförhållanden, publiksyn, synen på dramat och på scenkonstens funktion. Kursen följer upp och fördjupar frågeställningar som tas upp under Teaterhistoria I.

  Föreställningsanalys, 7.5 hp
  Kursen tar upp grundläggande teorier, begrepp och modeller för området föreställningsanalys. Frågeställningar aktuella vid analys och tolkning av en scenkonstföreställning tas upp och tillämpas. 

  Dramaturgi I, 7.5 hp
  Kursen diskuterar olika aspekter av begreppet dramaturgi, ur såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv. Begreppet sätts i relation till estetiska diskussioner och förhållningssätt, både vad gäller scenisk gestaltning som textens utformning. Kursen ger exempel på hur man kan arbeta med dramaturgiska analyser.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

  Examinator

   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Lovisa Adlersfeld.
  Lovisa Adlersfeld.

  Varför ska man läsa teatervetenskap, tycker du?
  –För att det är ett viktigt och intressant filter att titta på vår värld genom. Vår scenkultur berättar om vår historia och vår värld. Det rör oss alla precis som kultur rör oss alla. Nästan alla konsumerar idag kultur på något sätt och läsa teatervetenskap ger oss bland annat verktyg för att kunna diskutera vår samtida kultur och ger oss en ökad förståelse för vår värld. Det som tagit plats på teatern i historien har speglat tidigare samhällen precis som vår samtida scenkonst och teater speglar vårt samhälle idag.

  Lovisa är student vid kandidatprogrammet i teatervetenskap och har läst Teatervetenskap I.

  Läs intervjun

  Möt våra lärare

  Många av våra tidigare studenter arbetar inom olika funktioner inom teatern och även inom kulturadministration eller kulturjournalistik. Av att studera teatervetenskap, genom att analysera föreställningar, texter, och dramaturgi får du en uppövad analytisk förmåga som är en tillgång i många olika yrken.

  Richard Hoogland är docent och undervisar på flera kurser i teatervetenskap.

  Läs intervjun

 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap
  Studentexpedition