Teatervetenskap I, 30 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion till ämnet teatervetenskap och ger grundläggande kunskaper om europeisk teater som konstart och samhällsföreteelse. Kursen tar upp teater- och dramateorier samt metoder avseende analys av scenkonsföreställningar. Kursen består av delkurserna: Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker, Föreställningsanalys, Profilkurs och Teaterhistoria 1.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen