Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teatervetenskap I

Kursen är en introduktion till ämnet teatervetenskap och ger grundläggande kunskaper om europeisk teater som konstart och samhällsföreteelse.

Kursen tar upp teater- och dramateorier samt metoder avseende analys av scenkonsföreställningar.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på grundnivå, på dagtid. 

  Terminen börjar med en kurs som tar upp vad som är aktuellt inom dagens scenkonst. Kan man se några tendenser? Den andra kursen tar upp hur man gör en föreställningsanalys – vilka metoder och teorier som tillämpas. Den tredje kursen kursen tar upp en av institutionens profilområden. Och den sista kursen tar upp den äldre västerländska scenkonsthistorien – dess estetik och kulturella sammanhang.

  Delkurser

  Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker, 7.5 hp

  Kursen tematiserar relationen mellan scenkonst och det omgivande samhälle. Med utgångspunkt från konkreta föreställningar analyseras hur scenkonsten aktivt deltar i aktuella samhälleliga debatter. Kursen tillämpar en bred förståelse av begreppet scenkonst vilket inkluderar teater, dans, opera och performance. Kursen ger utrymme för olika samtida genrer och praktiker. Genom att bjuda in företrädare för scenkonsten skapar kursen en länk mellan teori och praktik.

  Föreställningsanalys, 7.5 hp

  Kursen tar upp grundläggande begrepp och modeller i ämnet föreställningsanalys. Frågeställningar aktuella vid analys och tolkning av en scenkonstföreställning tas upp och tillämpas.

  Profilkurs, 7.5 hp

  Kursen tar upp en av institutionens profilområden. Exempel på profilområden är: teater och genus, teater och postkoloniala perspektiv, och dramaturgi och scenkritik respektive barnteater.

  Teaterhistoria I, 7.5 hp

  Kursen behandlar äldre teaterhistoria fram till den moderna teaterns genombrott. Kursen tar upp produktionsförhållanden, genrer, spelstil och olika samtida, centrala diskussioner om teaterns funktion och roll.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se