Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teatervetenskap I

Kursen Teatervetenskap 1 är en introduktion till ämnet teatervetenskap. Den ger grundläggande kunskaper om teaterhistoria, föreställningsanalys, dramaturgi och samtida scenkonst.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Ska du studera vid Institutionen för kultur och estetik i höst? Varmt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

När du blivit antagen som student hos oss får du den 25 juli ett välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats och hur du registrerar dig (OBS! Det räcker inte att enbart tacka ja, du måste också registrera dig). I välkomstbrevet hittar du även information om introduktion till kursen som du ska läsa.

Kom ihåg att hålla reda på informationen för antagna studenter och tacka ja i tid, samt registrera dig under registreringsperioden. Om du inte tackar ja eller registrerar dig i tid, så förlorar du din plats på kursen.


Registreringsperioder

Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. För att kunna webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto. Du loggar sedan in i Ladok för att webbregistrera dig, läs mer om möjliga inloggningsalternativ här:

Olika sätt att logga in i Ladok

Idéhistoria:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 1 oktober
Litteraturvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 1 oktober
Konstvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 25 oktober
Musikvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5 augusti – 9 september
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 11 november
Undantag: Jazz, rock och annan populärmusik: 5 augusti – 5 december
Teatervetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5 augusti – 9 september
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 11 november

Webbregistrera dig här

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med våra studieadministratörer eller studievägledaren i ditt ämne.

Kontaktuppgifter


Athena och kursmaterial

Vi använder oss av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart.

Athena


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet ska alla studenter ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Riktat pedagogiskt stöd vid Studentavdelningen. Kontakta även studievägledaren i ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Den 27 augusti ges ett informationspass om riktat pedagogiskt stöd. Det hålls digitalt via Zoom.

Informationspass för studenter med funktionsnedsättning

Introduktionskursen "Den goda starten" den 28 augusti hjälper studenter att komma igång och tar bland annat upp strategier för planering och studievanor. Kursen ges digitalt via Zoom.

Den goda starten – en introduktionskurs för dig med funktionsnedsättning

Mer information:

Riktat pedagogiskt stöd

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Teatervetenskap 1 utgår från scenkonst i bred mening och omfattar flera olika scenkonstnärliga genrer, stilar och estetiska uttryck i det förflutna och i vår egen samtid. Kursen följer utvecklingen inom scenkonsten mycket nära och bjuder in scenkonstnärer som gästföreläsare. Kursen tar även upp scenkonstens relation till det omgivande samhället och erbjuder på så sätt en möjlighet för studenter att fördjupa sig i den levande scenkonstens rika tradition och händelserika nutid.

Skådespelare på scenen
Fotograf: Sara P. Borgström, Lammungarnas fest, Unga Klara
 • Kursupplägg

  Terminen börjar med två kurser i teaterhistoria. Den första kursen behandlar äldre teaterhistoria, till moderna teaterns genombrott. Den andra kursen handlar om modernismens genombrott, den postmoderna scenkonsten och performancekonst. Den tredje kursen tar upp hur man gör en föreställningsanalys, vilka metoder och teorier som tillämpas. Den fjärde kursen diskuterar olika aspekter av begreppet dramaturgi, ur såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv.

  Delkurser

  Teaterhistoria I, 7.5 hp
  Kursen behandlar äldre teaterhistoria fram till den moderna teaterns genombrott. Kursen tar upp produktionsförhållanden, genrer, spelstil och olika samtida, centrala diskussioner om scenkonstens funktion och roll.

  Teaterhistoria II, 7.5 hp
  Kursen behandlar modernismens genombrott, den postmoderna scenkonsten och performancekonst. Utifrån olika perspektiv diskuteras gestaltning, produktionsförhållanden, publiksyn, synen på dramat och på scenkonstens funktion. Kursen följer upp och fördjupar frågeställningar som tas upp under Teaterhistoria I.

  Föreställningsanalys, 7.5 hp
  Kursen tar upp grundläggande teorier, begrepp och modeller för området föreställningsanalys. Frågeställningar aktuella vid analys och tolkning av en scenkonstföreställning tas upp och tillämpas. 

  Dramaturgi I, 7.5 hp
  Kursen diskuterar olika aspekter av begreppet dramaturgi, ur såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv. Begreppet sätts i relation till estetiska diskussioner och förhållningssätt, både vad gäller scenisk gestaltning som textens utformning. Kursen ger exempel på hur man kan arbeta med dramaturgiska analyser.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Höstterminen 2024

  Teaterhistoria I  
  Christina Svens, universitetslektor

  Teaterhistoria II
  Rikard Hoogland, universitetslektor

  Föreställningsanalys
  Rebecca Brinch, universitetslektor

  Dramaturgi I 
  Christina Svens, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Lovisa Adlersfeld.
  Lovisa Adlersfeld.

  Varför ska man läsa teatervetenskap, tycker du?
  –För att det är ett viktigt och intressant filter att titta på vår värld genom. Vår scenkultur berättar om vår historia och vår värld. Det rör oss alla precis som kultur rör oss alla. Nästan alla konsumerar idag kultur på något sätt och läsa teatervetenskap ger oss bland annat verktyg för att kunna diskutera vår samtida kultur och ger oss en ökad förståelse för vår värld. Det som tagit plats på teatern i historien har speglat tidigare samhällen precis som vår samtida scenkonst och teater speglar vårt samhälle idag.

  Lovisa är student vid kandidatprogrammet i teatervetenskap och har läst Teatervetenskap I.

  Läs intervjun

  Möt våra lärare

  Många av våra tidigare studenter arbetar inom olika funktioner inom teatern och även inom kulturadministration eller kulturjournalistik. Av att studera teatervetenskap, genom att analysera föreställningar, texter, och dramaturgi får du en uppövad analytisk förmåga som är en tillgång i många olika yrken.

  Richard Hoogland är docent och undervisar på flera kurser i teatervetenskap.

  Läs intervjun

  Möt våra alumner

  Farnaz Arbabi
  Farnaz Arbabi. Foto: Mats Bäcker

  Scenkonstregissören och dramatikern Farnaz Arbabi är konstnärlig ledare vid teatern Unga Klara, nationell scen för barn och unga. Hon läste Teatervetenskap I och II, och har också studerat filmvetenskap, pedagogik, kreativt skrivande, journalistik och har en kandidatexamen i teaterregi.

  –Utöver all kunskap jag fick så var det underbart att få ägna sig åt teater i ett helt år! Dessutom träffade jag vänner för livet, och många som senare blev mina medarbetare och kollegor.

  Vad gav teatervetenskapen dig?
  –Verktyg för att analysera teater, förståelse för scenkonst i olika kulturer och delar av världen samt fördjupning i intressanta konstnärsskap. Och så får man se en herrans massa scenkonst!

  Läs om fler av våra tidigare studenter

 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap
  Studieadministratör Teatervetenskap