Go to this page on our english site

Föreställningsanalys

 • 7,5 hp

Kursen tar upp grundläggande begrepp och modeller i ämnet föreställningsanalys.

Frågeställningar aktuella vid en analys och tolkning av en scenkonstföreställning tas upp och tillämpas.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminariediskussioner. Kursen har obligatorisk närvaro. 

  Examination

  Examinationen består av skriftliga hemuppgifter, samt en längre självständig analysuppgift. 

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen