Teaterhistoria I, 7,5 hp

Kursen behandlar äldre teaterhistoria fram till den moderna teaterns genombrott.

Kursen tar upp produktionsförhållanden, genrer, spelstil och olika samtida, centrala diskussioner om teaterns funktion och roll.

Kursupplägg

Kursen ges på dagtid, på heltid.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminariediskussioner. Undervisningen är obligatorisk. 

Examination

Kursen examineras genom gruppövningar och hemskrivningar.

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@teater.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen