Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teaterhistoria II

Den här kursen behandlar modernismens genombrott, den postmoderna scenkonsten och performancekonst.

Utifrån olika perspektiv diskuteras gestaltning, produktionsförhållanden, publiksyn, synen på dramat och på scenkonstens funktion. Kursen följer upp och fördjupar frågeställningar som tas upp under Teaterhistoria I.