Kontakt

Studentkontakt vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

 

Studentexpedition

För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

Studentexpedition
 

Studievägledare

För frågor och funderingar gällande dina pågående och framtida studier, din studiemiljö och studieteknik vänder du dig till våra studievägledare. Uppge dina personuppgifter samt vilket ämne eller kurs ditt ärende gäller.

Studievägledare Idéhistoria, Teatervetenskap, Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
Studievägledare Musikvetenskap
Studievägledare Teatervetenskap
 

Studierektorer på grund- och avancerad nivå

Studierektorn ansvarar för planering av kursutbud, kursplaner, lärarbemanning med mera. Studierektorn tar också beslut i vissa studentfrågor när det exempelvis gäller tillgodoräknanden eller dispenser.

Studierektor Idéhistoria
Administrativ studierektor Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Pedagogisk studierektor Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Studierektor Litteraturvetenskap
Studierektor Musikvetenskap
Studierektor Teatervetenskap
 

Utbyteskoordinator

Är du intresserad av att studera utomlands? Vår koordinator berättar gärna om dina möjligheter. 

Utbyteskoordinator
 

Studieadministration

Här finner du mejladresser till studieadministratörer i respektive ämne vid Institutionen för kultur och estetik.

Curating:

Nicole Bood nicole.bood@su.se

Richard Carlsén richard.carlsen@su.se (tjänstledig)

Alexandra Urefalk alexandra.urefalk@su.se (tjänstledig)

Idéhistoria:

Erika Holst erika.holst@su.se

Konstvetenskap:

Helena Fälldin helena.falldin@su.se

Richard Carlsén richard.carlsen@su.se (tjänstledig)

Frida Jansson frida.jansson@su.se (tjänstledig)

Alexandra Urefalk alexandra.urefalk@su.se (tjänstledig)

Kulturarvsstudier:

Helena Fälldin helena.falldin@su.se

Maarit Hämäläinen, maarit.hamalainen@su.se

Richard Carlsén richard.carlsen@su.se (tjänstledig)

Alexandra Urefalk alexandra.urefalk@su.se (tjänstledig)

Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen:

Anneli Eriksson anneli.eriksson@su.se

Emma Lennström emma.lennstrom@littvet.su.se (tjänstledig)

Jennie Ramsell jennie.ramsell@su.se (tjänstledig)

Musikvetenskap:

Mattias Arreborn mattias.arreborn@su.se

Teatervetenskap:

Mattias Arreborn mattias.arreborn@su.se

 

Studierektorer för forskarutbildningen

Om du behöver mer information om forskarutbildningen i något av våra ämnen, kan du ta kontakt med utbildningens studierektor.

Studierektor för forskarutbildningen i idéhistoria
Studierektor för forskarutbildningen i konstvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i litteraturvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i musikvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i teatervetenskap
På denna sida