Kontakt

Studentkontakt vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

 

Studieadministration

För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du våra studieadministratörer. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar oss för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

Idéhistoria
Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Litteraturvetenskap
Musikvetenskap och Teatervetenskap
Curating
 

Studievägledare

För frågor och funderingar gällande dina pågående och framtida studier, din studiemiljö och studieteknik vänder du dig till våra studievägledare. Uppge dina personuppgifter samt vilket ämne eller kurs ditt ärende gäller.

Studievägledare
Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen, Teatervetenskap
Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Studievägledare Musikvetenskap
 

Studierektorer på grund- och avancerad nivå

Studierektorn ansvarar för planering av kursutbud, kursplaner, lärarbemanning med mera. Studierektorn tar också beslut i vissa studentfrågor när det exempelvis gäller tillgodoräknanden eller dispenser.

Studierektor Idéhistoria
Administrativ studierektor Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Pedagogisk studierektor Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Studierektor Litteraturvetenskap
Studierektor Musikvetenskap
Studierektor Teatervetenskap
 

Utbyteskoordinator

Är du intresserad av att studera utomlands? Vår koordinator berättar gärna om dina möjligheter. 

Utbyteskoordinator
 

Studierektorer för forskarutbildningen

Om du behöver mer information om forskarutbildningen i något av våra ämnen, kan du ta kontakt med utbildningens studierektor.

Studierektor för forskarutbildningen i idéhistoria
Studierektor för forskarutbildningen i konstvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i litteraturvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i musikvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i teatervetenskap
På denna sida