Forskargrupper

Här hittar du forskargrupper vid Stockholms universitet som forskare vid Institutionen för kultur och estetik medverkar i.

Från forskargruppernas sidor kan du hitta vidare till gruppens olika forskningsprojekt samt till forskarnas egna profilsidor där du kan hitta mer information.