Forskningsämnen

Vid Institutionen för kultur och estetik finns en dynamisk och tvärvetenskaplig forskningsmiljö, med ämnena idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap.

Institutionen för kultur och estetik präglas av samarbeten över ämnesgränserna, inte minst i form av forskningsaktiviteter: workshops, temaseminarier om tvärvetenskapligt samarbete, nya fält inom humaniora, forskningsfinansiering, forskningsansökningar, samt forskningspresentationer av såväl medarbetare som inbjudna nationella och internationella forskare.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde