Stockholms universitet

Studieplatser och grupprum

Stockholms universitet skapar hela tiden fler studieplatser i lokalerna. Platser där studenter kan sitta och studera fokuserat, enskilt eller i grupp. Men även platser för avkoppling, umgänge eller reflektion. På Frescati och Albano universitetsområde finns det sammanlagt uppåt 3000 studieplatser.

OBS! Öppettiderna kan variera för lokaler där studieplatser finns. 

SU Öppettider 

 

I Albano finns olika zoner för informellt lärande och studieplatser. Zonerna är markerade med olika färgteman och koncept, utformade för att skapa en miljö som främjar välmående och hjälper människor att lära sig bättre. På plats vid varje zon finns en informationstext uppsatt som förklarar dess syfte. Informationen fins även längre ner på denna sida  under rubriken: Beskrivning av zoner i Albano. 

En översiktskarta som visar var de informella studieplatserna samt de för fokuserat arbete finns i husen i Albano: Studieplatser i Albano - informella och fokusplatser (5351 Kb) .

Studieplatserna är tillgängliga under ordinarie öppettider och finns på plan 2, 3 och 4.

Albano Hus 1

Albano Hus 2

Albano Hus 4

plan 2, cirka 124 platser

plan 2, cirka 400 platser

plan 2, cirka 125 platser

plan 3, cirka 46

plan 3, cirka 200 platser

plan 3, cirka 80 platser

plan 4, cirka 27 platser

plan 4, cirka 70 platser

plan 4, cirka 104 platser

 

I Albano finns zoner med olika färgteman för olika syften.

Färgbeskrivning av zonerna: fokus - blått, socialt - orange, kretivitet - cerise, avkoppling - grönt
Från SU gestaltningskoncept inredning: “Med hjärnans behov som utgångspunkt skapar vi en funktionell, attraktiv och inbjudande miljö för att studenter och medarbetare ska vilja vara närvarande på campus under hela dagen. Hjärnans och kroppens behov står i centrum och tillgodoses varje dag”. Illustration: LINK Arkitektur, Gestaltningspresentation 2019-09-26.
 • Den orange sociala zonen är avsedd för möten, diskussioner och kunskapsutbyte. Det är platsen där du kan knyta kontakter och interagera med andra studenter. Dessa zoner finns i områden där ett större flöde av människor förekommer och tillåter en högre ljudnivå. Här finns bekvämt sittande för grupper, plats att äta, vänt- och mingelytor. Färgskalan går i nyanser av orange, rött, grått och ljusare träslag.
 • Fokuszonerna är avsedda för enskilt eller grupparbete och finns på mer avskilda platser med lägre takhöjd. Det är där du kan koncentrera dig på ditt arbete och vi rekommenderar att du håller mobilen på tyst läge. Här finns möjlighet till högt och lågt sittande i bekväma stoppade möbler och bord med avgränsande skärmar. Färgskalan går i blått och grått. Fokuszonerna finns på plan 2 i Albano hus 1, 2 och 4.
 • I den gröna avkopplings- och reflektionszonen kan du koppla av och återhämta dig. Det är ett unikt inslag vid Stockholms universitet och platsen ger dig möjlighet att vila och reflektera samtidigt som du kan njuta av utsikten, vilket kan förbättra din prestation och välmående. Här finns bekväma platser att sträcka ut kroppen och dagsljus. Färgskalan går i grönt, gult, grått och ljusare träslag.
 • Den cerise kreativa zonen uppmuntrar fritt och kreativt tänkande. Dessa zoner finns i områden med högt i tak och har en mer lekfull och kreativ atmosfär. Här finns flexibla möbler för aktivt sittande, generösa skriv-ytor och humoristiska inslag. Färgskalan går i rosa, rött och grått.
 
 • Allhuset, plan 3, cirka 150 platser
 • Arrhenius, Hus A–C plan 5, cirka 50 platser
 • Arrhenius, rum B234, cirka 16 platser
 • Frescati Södra, Hus F, plan 5, cirka 70 platser
 • Frescati Södra, utanför SUB, cirka 135 platser
 • Geovetenskapens hus, f.d. Geobiblioteket (U225), cirka 75 platser
 • Lantis matsal, cirka 200 platser
 • Stockholms universitetsbiblioteket (SUB), Södra Huset, cirka 1400 läsplatser (fördelade på läsplatser i biblioteket, grupparbetsplatser, tysta läsplatser och grupprum)
 • Studenthuset, 290 läsplatser i Alfahuset (inklusive cafédelen) och 60 (semi-tysta) läsplatser i Betahuset.
 

Det finns flera grupprum på universitetsområdena som du som student kan boka för att exempelvis studera ostört i grupp. För bokning av grupprum används systemet TimeEdit. Följande länk används för sig som student för att boka grupprum.

Boka grupprum via TimeEdit

Samma rutin gäller för bokning i Frescati och Albano:

Logga in med ditt universitetkonto och välj sedan var du vill boka grupprum, t.ex. i biblioteket, Studenthuset, universitetsområde Frescati eller Albano.

 

Det finns fyra resursrum i Frescatibiblioteket och fem resursrum i Albano (Hus 2, plan2) som går att boka för egen studietid. Dessa rum går inte att boka för examination. Rummen har dator med talsyntes och rättstavningsprogram installerade. 

Du kan boka resursrummen max 4 timmar per vecka, minst 2 timmar åt gången. För att öppna resursrummen krävs giltigt passerkort. Om du inte har ett giltigt passerkort, kontakta din samordnare.

Boka resursrum via TimeEdit

Undantag öppettider

Det är viktigt att tänka på att studieplatser som är belägna i exempelvis en restaurang, främst är avsedda för matgäster under lunchtid klockan 11.00–14.00. Därefter är platserna öppna för studier inom lokalens öppettider.

Under vissa återkommande eller oplanerade event kan studieplatserna vara uppbokade för annat. Till exempel kan platser i restauranger (under december månad) vara bokade för julbord.

På denna sida