Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Kulturvetarprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av kultur och vill arbeta inom kultursektorn.

Framför kanten till en skog hänger en duk med en bild av samma skog. Konstverk.
Del av konstnärsplattformen La Intermundial Holobientes bidrag till documenta fifteen, Kassel 2022. Foto: Anna Laine.

Kulturvetarprogrammet utbildar för hela kultursektorn. Det ger teoretisk och praktisk kunskap om kultur, kulturarbete och kulturell mångfald inom offentlig sektor, marknad och civilsamhälle.

Du väljer bland tjugo ämnen för en kandidatexamen, och du får möjlighet till tio veckors handledd praktik. Om du redan läst kurser inom humaniora erbjuder Kulturvetarprogrammet flera vägar att sammankoppla dem till en examen.

 

 • Programöversikt

  Termin 1
  Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp
  Historiska institutionen

  Termin 2–5
  Studier i ett av följande huvudområden (studier ska omfatta 90 högskolepoäng och innefatta kandidatkurs med ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng; för kurskoder hänvisas till respektive kursplaner):

  Arkeologi (Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Arkeologi med laborativ inriktning)
  Barnkultur
  Ekonomisk historia
  Etnologi
  Filmvetenskap
  Filosofi (Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi)
  Genusvetenskap
  Historia
  Idéhistoria
  Konstvetenskap
  Kulturgeografi
  Latinamerikastudier
  Litteraturvetenskap
  Medie- och kommunikationsvetenskap Mellanösterns språk och kulturer
  Modevetenskap
  Musikvetenskap
  Religionshistoria
  Socialantropologi
  Teatervetenskap 

  Inom flertalet av dessa huvudområden har studenter vid Kulturvetarprogrammet platsgaranti, förutsatt att eventuella särskilda förkunskapskrav är uppfyllda.

  samt

  Breddningsstudier om 30 högskolepoäng i form av hel, avslutad kurs eller av hela, avslutade kurser. Studenten kan välja fritt mellan de kurser som ges vid Stockholms universitet eller vid annat lärosäte. För breddningsstudierna har studenter vid Kulturvetarprogrammet garanterad plats på ett antal av de kurser som ges vid Stockholms universitet, under förutsättning att kursernas eventuella särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Möjlighet till utlandsstudier finns.

  Termin 6
  Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp
  Historiska institutionen. En programspecifik kurs som ges varje termin, samtliga som uppnått förkunskapskraven bereds plats.

 • Så ansöker du

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  "Man stöter alltid på någon som har gått programmet"

  Kulturvetarstudenten Snit Bruno om kulturvetarprogrammet, praktik och framtidsplaner.

  Noa knöt ihop säcken med kulturvetarprogrammet – från teori till praktik

  Noa Persson, porträttbild
  Noa Persson på Campus Frescati, Stockholms universitet. Foto: Elin Heppling/SU

  Lång praktik och möjligheten att använda sig av sina tidigare studier lockade när Noa Persson valde Kulturvetarprogrammet. Programmet gav teoretiska praktiska tillämpningar av sådant han redan läst – men inspirerade även till nya drömmar.

  Efter att ha läst några fristående kurser i konstvetenskap visste Noa Persson att han ville ha en examen, men inte riktigt hur. Det var då han hittade till kulturvetarprogrammet. Eftersom programmet är uppbyggt av två obligatoriska kurser i kulturvetenskap som kompletterar ett fritt valt huvudområde, kunde Noa räkna in den konstvetenskap han redan läst i sin examen.

  – Det var ett sätt för mig att knyta ihop säcken och få ut en examen, med konstvetenskap som huvudområde. Jag rekommenderar programmet till den som kanske läst tidigare och behöver ett sätt att avsluta och samla ihop sina studier. Genom programmet får man en kulturprofil ovanpå det man redan läst, säger Noa.

  Lång praktik med tydliga förväntningar

  När Noa Persson pratar om Kulturvetarprogrammet handlar det till stor del om praktiken han gjorde  Statens historiska museer, myndigheten som ansvarar för bland annat Historiska museet. Dels för att han avslutade den för bara några veckor sedan och har den färskt i minnet – dels för att praktiken var en viktig anledning till att han valde programmet från början.

  – Att den var hela tio veckor, det var viktigt för mig. Det var roligt att den var lång, man hinner komma in i arbetet, som en vardag, säger Noa. 
  Även om Noa jobbat extra som museivärd vid sidan om studierna, var det först under praktiken som hans intresse väcktes för utställningsproduktion och museer som framtida arbetsplats. Under praktikens tio veckor lät han nyfikenheten på nya områden styra; han visste tidigt att han ville se och följa verksamhet som han inte själv redan kunde. 

  Det är ett tips till de som ska göra praktik, att på förhand ha en idé om vilka förväntningar man har – och att uttrycka dem.

  Noa Persson, gjorde sin praktik inom Kulturvetarprogrammet HT23. 

  – Man kan göra sin praktik på olika sätt, mer eller mindre självständigt. Men jag sade tidigt till min praktikplats att jag ville lära mig något nytt, jag ville följa någon med intressanta uppgifter och lära mig om deras jobb. 

  Tydligheten gjorde att Noa kunde få ut mycket av praktiken, på det sätt han ville. 

  – Jag följde två utställningsproducenter med arbetsplats i den blivande utställningslokalen. Jag var med på möten, workshops, mätte platser för montrar, och fick haka på dem i allt. Det är ett tips till de som ska göra praktik, att på förhand ha en idé om vilka förväntningar man har – och att uttrycka dem. 

  Varierande diskussioner och praktiska perspektiv

  Hur var det då att läsa programmets obligatoriska kurser i kulturvetenskap? Klasserna var stora och bestod av studenter med många olika huvudområden; förutom konstvetenskap kunde de ha läst eller planera att läsa arkeologi, historia, socialantropologi, och mycket mer. Det bidrar till en stor bredd under kurserna, tycker Noa. 

  – Man hamnar i sammanhang med personer som kommer från många olika håll. Det blir en stor variation. 

  Variationen av specialiseringar märks bland annat under seminarierna, som utgör en stor del av utbildningen. Under seminarierna diskuterar studenterna kurslitteratur och begrepp under ledning av lärare. Undervisningsformen passade Noa väl.

  – Jag har aldrig tyckt om att presentera inför grupp – men det var lättare i seminarieform. Då har man möjligheten att lyssna på andra och kommentera. Ibland ingick det i kurserna att hålla i presentationer, men då oftast i grupp. Och så var det mycket diskussioner mellan studenter om litteraturen.

  Kulturvetenskaplig baskurs, som är programmets första kurs, ger som namnet antyder en grundläggande förståelse för vad som kan menas med ”kultur”. Noa kunde känna igen en del av tankesätten från sina tidigare studier i konstvetenskap. 

  – Men jag kände också att kulturvetenskapen var lite mer praktiskt inriktad – det var som att ”aha, man kan använda det teoretiska i praktiken”.

  Kulturvetenskaplig tillämpningskurs läses normalt som programmets sista kurs, och består till stor del av praktik. Terminen inleds med en kortare kurs som är mer inriktad mot kulturbranschen och viktiga praktiska kunskaper, som kulturpolitik, regler, mångfald och sociala perspektiv på kultursektorn.

  – Då var det intressant att sedan få gå direkt ut på praktik, och se det i verkligheten.
   

 • Arbetsmarknad och karriär

  Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram förbereder för yrken inom kultursektorn i vid mening och ger stora möjligheter till valfrihet. Beroende av den kombination du väljer kan kommande arbetsuppgifter ligga inom kulturvårdande och kulturförmedlande institutioner och verksamheter av olika slag, t.ex. museer och kulturminnesvård, arkiv, förlag, eller massmedier. Kulturadministrativa uppgifter inom studieförbund, organisationer, företag och förvaltning är också en arbetsmarknad, liksom forskning och utredning. Den privata sektorn med gallerier och kulturprojekt av olika slag har öppnat nya möjligheter.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Tillf. Studierektor kulturvetenskapliga utbildningar