Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Kulturvetarprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av kultur och vill arbeta inom kultursektorn.

För dig som är antagen VT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Registrering

Det är obligatoriskt att registrera sig på den inledande kursen på ditt program. Om du inte registrerar dig i tid kommer du att förlora din plats. Du registrerar dig via student.ladok.se genom att logga in med eduID eller din inloggning från antagning.se. Observera att du inte kan logga in med ditt universitetskonto och därför inte kan välja det översta alternativet Inloggning via ditt lärosäte.

Webbregistreringstider
Alla kurser: 2024-01-04 – 2024-01-07

Lärplattform

Alla kurser använder lärplattformen Athena, athena.su.se

Vi använder även verktyget Zoom för undervisning. Information om hur du laddar ned och installerar Zoom hittar du via denna länk: Zoom SU 

Reservantagning

Om du står på reservplats till någon av våra utbildningar och kan erbjudas plats kommer vi att kontakta dig via e-post under vecka 2. Om du inte hört något från oss senast vecka 2 så innebär det att vi tyvärr inte kan erbjuda dig någon plats på utbildningen.

Övrig information

Information om antagning, ansökan om omregistrering och tillfällig dispens hittar du på Historiska insitutionens hemsida.

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Framför kanten till en skog hänger en duk med en bild av samma skog. Konstverk.
Del av konstnärsplattformen La Intermundial Holobientes bidrag till documenta fifteen, Kassel 2022. Foto: Anna Laine.

Kulturvetarprogrammet utbildar för hela kultursektorn. Det ger teoretisk och praktisk kunskap om kultur, kulturarbete och kulturell mångfald inom offentlig sektor, marknad och civilsamhälle.

Du väljer bland tjugo ämnen för en kandidatexamen, och du får möjlighet till tio veckors handledd praktik. Om du redan läst kurser inom humaniora erbjuder Kulturvetarprogrammet flera vägar att sammankoppla dem till en examen.

 

 • Programöversikt

  Termin 1
  Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp
  Historiska institutionen

  Termin 2–5
  Studier i ett av följande huvudområden (studier ska omfatta 90 högskolepoäng och innefatta kandidatkurs med ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng; för kurskoder hänvisas till respektive kursplaner):

  Arkeologi (Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Arkeologi med laborativ inriktning)
  Barnkultur
  Ekonomisk historia
  Etnologi
  Filmvetenskap
  Filosofi (Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi)
  Genusvetenskap
  Historia
  Idéhistoria
  Konstvetenskap
  Kulturgeografi
  Latinamerikastudier
  Litteraturvetenskap
  Medie- och kommunikationsvetenskap Mellanösterns språk och kulturer
  Modevetenskap
  Musikvetenskap
  Religionshistoria
  Socialantropologi
  Teatervetenskap 

  Inom flertalet av dessa huvudområden har studenter vid Kulturvetarprogrammet platsgaranti, förutsatt att eventuella särskilda förkunskapskrav är uppfyllda.

  samt

  Breddningsstudier om 30 högskolepoäng i form av hel, avslutad kurs eller av hela, avslutade kurser. Studenten kan välja fritt mellan de kurser som ges vid Stockholms universitet eller vid annat lärosäte. För breddningsstudierna har studenter vid Kulturvetarprogrammet garanterad plats på ett antal av de kurser som ges vid Stockholms universitet, under förutsättning att kursernas eventuella särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Möjlighet till utlandsstudier finns.

  Termin 6
  Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp
  Historiska institutionen. En programspecifik kurs som ges varje termin, samtliga som uppnått förkunskapskraven bereds plats.

 • Så ansöker du

 • Arbetsmarknad och karriär

  Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram förbereder för yrken inom kultursektorn i vid mening och ger stora möjligheter till valfrihet. Beroende av den kombination du väljer kan kommande arbetsuppgifter ligga inom kulturvårdande och kulturförmedlande institutioner och verksamheter av olika slag, t.ex. museer och kulturminnesvård, arkiv, förlag, eller massmedier. Kulturadministrativa uppgifter inom studieförbund, organisationer, företag och förvaltning är också en arbetsmarknad, liksom forskning och utredning. Den privata sektorn med gallerier och kulturprojekt av olika slag har öppnat nya möjligheter.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Tillf. Studierektor kulturvetenskapliga utbildningar