Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Kulturvetarprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av kultur och vill arbeta inom kultursektorn.

man som spelar piano utomhus under Stockholms kulturfestival 2015

Kulturvetarpropgrammet utbildar studenter för hela kultursektorn, i ordets bredaste bemärkelse, och våra alumner finns överallt, inom offentlig och privat sektor, vid stora kulturinstitutioner och små.

Du kan söka programmet också om du redan läst kurser inom humaniora tidigare. För dig är Kulturvetarprogrammet det bästa sättet att knyta ihop säcken – och du får möjlighet till tio veckor handledd praktik

 • Programöversikt

  Termin 1
  Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp
  Historiska institutionen

  Termin 2–5
  Studier i ett av följande huvudområden (studier ska omfatta 90 högskolepoäng och innefatta kandidatkurs med ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng; för kurskoder hänvisas till respektive kursplaner):

  Arkeologi (Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Arkeologi med laborativ inriktning)
  Barnkultur
  Ekonomisk historia
  Etnologi
  Filmvetenskap
  Filosofi (Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi)
  Genusvetenskap
  Historia
  Idéhistoria
  Konstvetenskap
  Kulturgeografi
  Latinamerikastudier
  Litteraturvetenskap
  Medie- och kommunikationsvetenskap Mellanösterns språk och kulturer
  Modevetenskap
  Musikvetenskap
  Religionshistoria
  Socialantropologi
  Teatervetenskap 

  Inom flertalet av dessa huvudområden har studenter vid Kulturvetarprogrammet platsgaranti, förutsatt att eventuella särskilda förkunskapskrav är uppfyllda.

  samt

  Breddningsstudier om 30 högskolepoäng i form av hel, avslutad kurs eller av hela, avslutade kurser. Studenten kan välja fritt mellan de kurser som ges vid Stockholms universitet eller vid annat lärosäte. För breddningsstudierna har studenter vid Kulturvetarprogrammet garanterad plats på ett antal av de kurser som ges vid Stockholms universitet, under förutsättning att kursernas eventuella särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Möjlighet till utlandsstudier finns.

  Termin 6
  Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp
  Historiska institutionen. En programspecifik kurs som ges varje termin, samtliga som uppnått förkunskapskraven bereds plats. Eller:
  Curatorutbildning, 30 hp
  Historiska institutionen. Eller:
  Projektledarutbildning 30 hp
  Historiska institutionen.

 • Så ansöker du

 • Möt oss

 • Arbetsmarknad och karriär

  Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram förbereder för yrken inom kultursektorn i vid mening och ger stora möjligheter till valfrihet. Beroende av den kombination du väljer kan kommande arbetsuppgifter ligga inom kulturvårdande och kulturförmedlande institutioner och verksamheter av olika slag, t.ex. museer och kulturminnesvård, arkiv, förlag, eller massmedier. Kulturadministrativa uppgifter inom studieförbund, organisationer, företag och förvaltning är också en arbetsmarknad, liksom forskning och utredning. Den privata sektorn med gallerier och kulturprojekt av olika slag har öppnat nya möjligheter.

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Studierektor: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se