Stockholms universitet

Filmvetenskap

Som student i filmvetenskap får du uppleva film, tv och rörliga bilder och samtidigt skaffa dig redskap för att närma dig dessa bilder på nya sätt. Alla kurser innehåller ett antal filmvisningar i biograf och under utbildningen kommer du att se ett brett utbud av filmer, från klassiker till sällsynta filmer av regissörer från hela världen.

Ämnesbeskrivning

Filmen, med dess drygt hundraåriga historia, är ett förhållandevis ungt medium, och filmvetenskap är ett ännu yngre akademiskt ämne. Det betyder att mycket av forskningen är dagsaktuell. Likaså är ämnet tvärvetenskapligt, vilket innebär att vi ser på filmen ur många olika perspektiv.

Inom filmvetenskap får du redskap för att analysera mediesituationen främst ur ett humanistiskt perspektiv. ”Film” är för oss ett vitt begrepp, som inte bara innefattar biografvisad film (även om sådana upptar en stor del av vår forskning och undervisning), utan även television och digitala medier.

Vi studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktion. Även om det är ett humanistiskt ämne analyserar vi också exempelvis de rörliga bildmediernas ekonomiska och teknologiska aspekter. Det ger insikt i komplexiteten hos rörliga bilder, men också stora möjligheter till specialisering utifrån egna intressen.

De flesta filmintresserade börjar läsa våra två grundkurser Filmvetenskap I, 30 hp – en termin med det mesta av filmens och den rörliga bildens historia, följt av Filmvetenskap II, 30 hp – en termins fortsättning med fördjupning av ämnet.

Därefter kan du läsa vidare på kandidatnivå genom kursen Filmvetenskap – kandidatkurs 30 hp – vilken bland annat innehåller ett längre självständigt examensarbete.

Det du börjar med som ny student

Kurserna Filmvetenskap I, II och Kandidatkurs i filmvetenskap läser du för examen i filmvetenskap - dessa startar varje termin.

Filmvetenskap I, 30 hp

Kurser på engelska och kortare kurser

Ett antal engelskspråkiga kurser om 15 hp ges varje termin liksom ett antal svenskspråkiga 15 hp-kurser och även kvällskurs på 7,5 hp.

Här är några återkommande kurser:

Kulturkritik och kulturjournalistik, 15 hp

Dokumentärfilm och mediekulturer, 15 hp

Svensk film- och TV-kultur, 15 hp (ENG)

Arbetsmarknad och karriär

Kurserna ger en bred teoretisk grund för den som söker ett yrke med kreativa eller administrativa uppgifter inom film, TV, information etc., liksom för den som vill satsa på en humanistisk forskarkarriär.

Utbildningar inom ämnet

Behörighet

Ofta kräver våra kurser på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp - 3 år studier/6 terminer

Filmvetenskap I kan du sedan bygga på med Filmvetenskap II och Kandidatkurs i Filmvetenskap, för att läsa till en Kandidatexamen i Filmvetenskap.

Examen

För att få en kandidatexamen i filmvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i filmvetenskap läser du vårat masterprogram.

Vilka examen kan du läsa till hos oss?

Grundnivå - Kandidatexamen 180 hp (3 år/6 terminer)

Filmvetenskap kan du läsa till en kandidatexamen 180 hp genom "fristående kurser". Då har du Filmvetenskap I, II och Kandidatkurs i Filmvetenskap (90 högskolepoäng) som grund i ditt huvudområde. Du kommer behöva 90 högskolepoäng till och det står dig fritt att välja både ämne och kurs. Varför inte kombinera med språk, marknadsföring, konstvetenskap t ex? Tala med vår studievägledare för att få tips.

Vi har många kurser i ämnet, i praktiken kan du läsa till en examen utan att lämna Filmhuset. Fristående kurser ges mellan 30 hp och 7,5 hp.

Exempel på studiegång:

1. Läs Filmvetenskap I och Filmvetenskap II (60 hp).

2. Läs 30 hp valfria kurser/ämnen.

3. Läs kandidatkurs i Filmvetenskap (30hp)

4. Läs 60 hp valfria/kurser ämnen.

= 180 högskolepoäng och kandidatexamen

Annan väg till examen:
Om du läser Kulturvetarprogrammet kan du välja Filmvetenskap som huvudämne och på så sätt få examen.

Läs mer här om hur du bygger en examen med fristående kurser

Avancerad nivå - Masterexamen

De flesta av våra kurser på avancerad nivå kan du läsa antingen som fristående kurs eller inom Masterprgram i Filmvetenskap. Det är kurser på engelska - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i filmvetenskap 120 hp är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen minst kandidatkurs i filmvetenskap; kandidatexamen eller att du tagit poäng inom masterprogram. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen eller en magisterexamen behöver du läsa inom vårat Masterprogram i Filmvetenskap. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Vi bedriver forskning om den svenska och internationella filmhistorien, inom såväl spelfilm och dokumentär som tevehistoria och alternativa filmkulturer såsom avantgardefilm och undervisningsfilm.

Vår bredd och pluralism är en naturlig följd av de enskilda forskarnas intresseinriktningar inom ramen för ämnets tvärvetenskapliga traditioner. I vårt ämne samsas konst med business, filosofi med mode och auteurikoner med genus- och queerkritik. Här interagerar nationell filmkultur med transnationell, det lokala med det globala och celebriteter med postkoloniala analyser. Affektstudier löper omlott med mediekonvergens, estetik med teknologi, det mediespecifika med det intermediala.

Det är den framgångsrika problematiseringen av detta fält – tematiskt, teoretiskt, geografiskt och historiskt – som utgör grunden för vår ledande ställning inom forskning på området.