Stockholms universitet

Etnologi

Vill du få verktyg att förstå och förklara dagens, gårdagens och äldre tiders kultur och samhällsliv? I etnologin får du lära dig hur du kan arbeta etnografiskt med fältarbete, deltagande observation och intervjuer. Du får träna din etnologiska blick för att både se det vardagliga som mindre självklart och det främmande som mer förståeligt.

Etnologi bröllop Image by shekharchopra85 from Pixabay

Ämnesbeskrivning

Hur förstår människor sig själva, sin omvärld och sin historia? Hur formar individer och grupper sina liv och föreställningsvärldar, i olika tider och under olika villkor?

Vill du undersöka byggnadsskick och heminredning, lära dig om kläder som mode eller identitet samt förstå hur mat och ätande har förändrats från bondesamhället till snabbmatssamhället? Då är etnologi, tidigare folklivsforskning, ämnet för dig.

Etnologer forskar om kultur och vardagsliv i olika sammanhang och tider. Vi studerar betydelser av årets och livets högtider, människors folklore och traditioner, ritualer och rutiner, hantverk och kosthållning. Etnologisk forskning och undervisning innefattar också aktuella samhällsfrågor om globalisering, migration, mångfald, nationell och transnationell tillhörighet, kulturarv och minnesplatser, upplevelseturism- och ekonomi, populärkultur, genus och sexualitet samt hållbar utveckling av natur och miljö.

Du kommer tidigt i utbildningen att träna dig i etnografiska metoder, fältarbete med observationer samt arkiv och föremålsstudier med åtföljande bearbetning och skrivande. Du kommer att tillägna dig en etnologisk blick, en förmåga att både se det vardagliga som mindre självklart och det främmande som mer förståeligt.

Delar av undervisningen bedrivs på Nordiska museet, Skansen och andra museer. Du kan läsa etnologi både inom program och som fristående kurser.

Arbetsmarknad och karriär

Som utbildad etnolog kan du planera, organisera och bedriva etnografiska fältarbeten med observationer och intervjuer samt använda olika källmaterial på kreativa sätt. Kritiska perspektiv och etnografiska metoder kan omsättas inom såväl privat som offentlig sektor, inom politiska och intresseorganisationer, i utbildnings- och kultursektorn. De ger kulturell förståelse inom områden som samhällsbyggnad, företagsutveckling, innovation, teknik och miljö. 

Etnologers arbetsmarknad utgörs av museer, globala företag, upplevelse- och turismindustrin, antik- och auktionsbranschen, vård- och omsorgssektorn. I arbetslivet verkar etnologer som konsulter i jämställdhets- och mångfaldsfrågor, som utvärderare, marknads- och trendanalytiker, projektledare och kommunikatörer.

Etnologers förmåga att analysera kultur behövs i samhället. Områden där efterfrågan på etnologisk kompetens förväntas öka finns inom säkerhetssektorn, med frågor om människors förhållande till digitalisering, beredskap för klimatförändringar och anpassning till förändrade levnadsvillkor. 

Ett växande intresse noteras för etnologers kunskaper om dåtida levnadssätt och om det förindustriella samhällets jordbruk och djurhållning, byggnadsskick och matkonservering, hantverk och redskap.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Mångfald och globalisering liksom kulturarv och museer är två framträdande teman i vår forskning. Nyckelord i vår forskning är transnationalism, genus, sexualitet, ibland med koppling till migration och integration, men lika ofta med andra ingångar som populärkultur, djur och natur. 

I vår forskning finns ofta ett intresse för form och gestaltning, med inspiration från internationell folkloristik.  

Läs mer om forskning i etnologi på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  • Kontakt

    Studierektor etnologi