Stockholms universitet logo, länk till startsida

Barnkultur

Är du intresserad av kultur för barn, barns skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i barnkultur.

Barnkultur är ett mångvetenskapligt ämne och som barnkulturvetare studerar du estetiska uttryck som litteratur, musik, dans, teater, film och TV för barn. Dessutom ingår digitala medier, konsumtion, kulturpolitik och barns lek- och kamratkultur i utbildningen. Barns rätt till kultur, delaktighet och rätt att komma till tals kommer att vara centralt i kurserna.

Utbildning i barnkultur ger dig teoretiska och metodiska verktyg för att studera och analysera estetiska uttryck för barn och barns upplevelser av kultur. Utbildningen är nära knuten till barnkulturell praktik och du får under dina studier göra fältarbete och studiebesök för att studera pågående verksamheter såsom museer och teatrar.

Studier i barnkultur tränar din analytiska förmåga, ditt kritiska tänkande, din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och ger dig en bred kunskap om barns kulturella villkor samt god insikt i det samtida kulturlivet.


Arbetsmarknad och karriär

Studenter som läst barnkultur har gått vidare till arbeten inom den breda barnkultursektorn såsom privat eller kommunal förvaltning, myndighet och organisationer. Andra arbetar som barnteaterproducenter, museipedagoger, konstpedagoger, författare, illustratörer och bibliotekspedagoger. Några har fortsatt på forskarutbildning i närliggande ämnen.

Det finns också studenter som läser barnkultur som fortbildning för att bredda sin tidigare utbildning. Barnkultur kan med fördel kombineras med andra ämnen inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet.


Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i barnkultur kan du antingen läsa fristående kurser eller Kulturvetarprogrammet.

För att få en magisterexamen i barnkultur läser du magisterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen


Forskning inom ämnet

Centrum för barnkulturforskning har en unik och betydelsefull plats inom den högre utbildningen genom sin uppgift som mötesplats för forskare från olika discipliner och universitet/högskolor. Centrum för barnkulturforskning har dock inte någon egen forskarutbildning.

Vid Stockholms universitet pågår forskning om barn och kultur vid ett flertal institutioner. Centrum för barnkulturforskning ser som en av sina uppgifter att sammanföra forskare och forskning från olika ämnesområden för kunskapsmässigt, teoretiskt och metodologiskt utbyte.